Phần cứng

Sử dụng NIC Teaming trên Windows Server 2012

(KHCN) - NIC teaming là chức năng cho phép nhiều card mạng trên một server vật lý được gộp chung với nhau thành một "team" nhằm gộp băng thông của các Card mạng và tăng cường khả năng chịu lỗi (fault tolerance) cho kết nối mạng trên Server.

Khi một trong các Card mạng này bị lỗi, các Card mạng còn lại sẽ đảm nhận kết nối mà không cần bất cứ phần mềm của hãng thứ ba nào.

Windows Server 2012 hỗ trợ tất cả các loại Card mạng, cho phép tạo ra một team gồm tối đa 32 Card mạng. Windows Server 2012 còn hỗ trợ NIC teaming cho máy ảo Hyper-V, tuy nhiên chỉ hỗ trợ 2 Card mạng. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012. Trong phần tới tôi sẽ giới thiệu thao tác cấu hình NIC Teaming hỗ trợ máy ảo Hyper-V

Bài LAB sử dụng 1 máy Windows Server 2012 có 2 Card mạng là LAN1 và LAN2 

TRỂN KHAI:

- Mở Network Connection khảo sát server có 2 Card mạng được đặt tên là LAN1 và LAN2. 2 Card này cùng nối chung vào 1 Switch.


- Mở Server Manager - Chọn Local Server - Quan sát chức năng NIC Teaming đang disbale. Nhấn vào link Disable.


- Chọn cả hai Card mạng LAN1 và LAN2, nhấn Task - Add to new team.


- Đặt tên tùy ý cho Team (ví dụ tôi đặt là Team 1) và nhấn OK.


- Quan sát trạng thái của 2 Card mạng là Active.


- Mở Network Connection kiểm tra trạng thái của Team


- Bạn có thể thấy băng thông đã được gộp từ 2 Card mạng - Nhấn Close


- Tiến hành đặt thông số IP cho Team


- Đặt IPv4


- Đặt thông số tùy ý tùy theo hạ tầng mạng của bạn


- Nhập lệnh IPCONFIG kiểm tra thông số IP


- Kiểm tra kết nối liên tục bằng lệnh Ping -t đến 1 máy nào đó trong mạng.


- Kiểm tra khả năng chịu lỗi bằng cách rút dây mạng của một Card mạng tùy ý hoặc Disable Card mạng đó (ví dụ tôi Disable Card LAN1)


- Kiểm tra kết nối vẫn không bị ngắt


- Mở NIC Teaming kiểm tra trạng thái của Card LAN1 chuyển thành "Faulted Not Found"


- Enable Card mạng LAN1


- Disable Card mạng LAN2


- Kiểm tra kết nối vẫn không bị ngắt


- Mở NIC Teaming kiểm tra trạng thái của Card LAN2 chuyển thành "Faulted Not Found"


- Enable Card LAN2


- Kiểm tra trạng thái của cả 2 Card mạng là "Active"


- Để tiếp tục phần tiếp theo, tôi sẽ xóa Team 1. Đầu tiên bạn gỡ Card LAN2 ra khỏi Team 1


- Xác nhận gỡ Card LAN2 khỏi Team


- Xóa Team 1


- Xác nhận xóa Team 1


- Kiểm tra


                                                                                                             social.technet.microsoft.com

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn