Chuyện bên lề

Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định 985 ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các điểm chính được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phiên bản 1.0 kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT gồm hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Bộ/tỉnh cần tuân thủ gói tin để phục vụ kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để đăng tải công khai tình trạng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tài liệu này cũng hướng dẫn cụ thể về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các gói tin gồm có: các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gói tin đồng bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Bộ/tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, gói tin cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ giai quyết thủ tục hành chính); gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối tượng áp dụng tại Quyết định này là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trọng việc cung cấp giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cùng các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu áp dụng nếu thấy phù hợp.
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn