Nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra, đánh giá nguy cơ gây hại của ứng dụng trên thiết bị động sử dụng hệ điều hành Android

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm VNCERT do ThS. Đặng Hải Sơn dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm tra, đánh giá nguy cơ gây hại của ứng dụng trên thiết bị động sử dụng hệ điều hành Android”.

Nhóm đã thực hiện đề tài nghiên cứu về hệ điều hành Android và kiến trúc của hệ điều hành Android, các loại mã độc trên Android hiện nay. Từ đó, lựa chọn công nghệ phù hợp để triển khai hệ thống áp dụng thực tiễn, đồng thời đưa ra quy trình thu thập và phân tích mã độc thực tế tại Trung tâm VNCERT.

Nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng hệ thống thu thập và kiểm tra, đánh giá nguy cơ gây hại của ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và triển khai thử nghiệm tại Trung tâm VNCERT tại chi nhánh Đà Nẵng.

Một kết quả khác của đề tài triển khai các kịch bản tự động đối với việc thu thập và kiểm tra đánh giá một cách tự động. Sau khi phân tích thành công thì sẽ tiến hành trích xuất dữ liệu từ kết quả phân tích và đưa vào ElasticSearch để index dữ liệu phục vụ cho Kibana thống kê dữ liệu. Tất cả các chức năng của hệ thống sẽ được tích hợp vào một Website phục vụ việc cung cấp thông tin ra bên ngoài.


TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn