Nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đào tạo chính quy thương mại điện tử trình độ đại học ở Việt Nam

Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển đào tạo chính quy thương mại điện tử trình độ đại học ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thúy Anh thuộc Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã đề xuất và thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT). Và đề xuất giải pháp phát triển đào tạo chính quy TMĐT trình độ đại học ở Việt Nam.

Đề tài tập trung vào nghiên cứu tình hình đào tạo chính quy TMĐT của một số trường đại học và khuyến nghị những giải pháp thiết thực trong công tác giảng dạy kết hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, từ đó với vai trò quản lý nhà nước về TMĐT, nhóm tác giả đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo để đưa ra những đề xuất thúc đẩy đào tạo TMĐT trong giai đoạn trung hạn và dài hạn.

Kết quả của đề tài là các nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho công tác phát triển đào tạo TMĐT bậc đại học bao gồm các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng đào tạo TMĐT tại các cơ sở đào tạo.
- Tổng hợp, thống kê số liệu về thực trạng đào tạo TMĐT tại các cơ sở đào tạo chính quy, nhằm đưa ra những chính sách phát triển nguồn nhân lực về TMĐT phù hợp.
- Giới thiệu một số mô hình giảng dạy theo những phương pháp và mô hình tiên tiến, hiện đại.
- Đề xuất Chương trình Khung đào tạo TMĐT tại các cơ sở đào tạo.
- Đề tài đưa ra các đề xuất và giải pháp hữu hiệu để công tác đào tạo nguồn nhân lực TMĐT của các trường được nâng cao và cập nhật các xu hướng hiện đại. Các trường có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để tham khảo mô hình đào tạo và triển khai mô hình liên kết nhà trường doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh đào tạo chuyên ngành TMĐT trong các giai đoạn tới.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn