Đề tài

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ Blockchain và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam”

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ Blockchain và đề xuất ứng dụng cho Việt Nam” do ThS. Hoàng Mạnh Thắng thuộc Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm chủ nhiệm nhằm mục đích đưa ra bức tranh tổng thể ban đầu về công nghệ blockchain cụ thể là các nội dung bản chất và đặc tính của công nghệ blockchain, tiềm năng ứng dụng và phát triển của công nghệ blockchain, phân tích một số khía cạnh về kỹ thuật - công nghệ từ đó đưa ra đề xuất ứng dụng vào một số ngành, lĩnh vực ở Việt Nam, đồng thời đưa ra khuyến nghị về kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam trong thời gian tới.

Để đáp ứng mục đích đó, đề tài đã thực hiện nghiên cứu các đề mục chính sau:
- Tổng quan về công nghệ Blockchain
- Hiện trạng phát triển của Blockchain
- Đề xuất áp dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam
- Kết luận và Kiến nghị

Các kết quả nghiên cứu của đề tài chia làm 4 chương chính lí thuyết tóm tắt như sau:

- Giới thiệu sơ bộ về Blockchain, nêu lịch sử phát triển của Blockchain, đưa ra mô tả để người đọc hình dung cái nhìn đầu tiên về Blockchain. Blockchain được phát minh bởi Shatoshi áp dụng trực tiếp trong tiền điện tử Bitcoin. Blockchain được dự đoán như là công nghệ thay đổi mô hình tin tưởng truyền thống: các giao dịch trao đổi không cần tổ chức thứ 3 tin cậy. Điều này có thể coi là cuộc cách mạng tiếp theo.

- Giới thiệu tổng quan về công nghệ Blockchain. Sau khi so sánh Blockchain với ứng dụng web để người đọc hình dung tiềm năng của Blockchain, đi vào nghiên cứu kiến trúc kỹ thuật của công nghệ, các đặc tính - tính năng của Blockchain làm rõ đặc tính giúp ứng dụng Blockchain tồn tại mà không cần tổ chức thứ 3. Chương này cũng đưa ra 3 loại Blockchain: công cộng, dung riêng và lai phân biệt thông qua “Quyền đọc/ghi Blockchain” và đưa ra lợi ich rõ rệt của Blockchain.

- Với ưu điểm của Blockchain, hiện trạng phát triển Blockchain trên thế giới. Blockchain được thí điểm và triển khai thực tế trong rất nhiều ứng dụng như dịch vụ công, tài chính - ngân hàng, y tế, năng lượng, chuỗi cung ứng,… Tuy nhiên Blockchain còn gặp phải nhiều thách thức gồm cả thách thức về kỹ thuật (rủi ro an toàn bảo mật, hạ tầng sinh thái kém phát triển, chưa có tiêu chuẩn chung, rủi ro về băng thông - đường truyền - mạng p2p,…) và thách thức về xã hội (người dùng chưa hiểu rõ, rào cản pháp lý, nhiều scandal về bitcoin liên quan đến tội phạm,…). Các doanh nghiệp lớn cũng như các startup đang tập trung phát triển ý tưởng để giải quyết các vấn đề của Blockchain cũng như phổ biến Blockchain trong cuộc sống. Về phía chính phủ các nước trên thế giới, nhìn chung khối chính phủ đều quan tâm và đón nhận Blockchain theo hướng tích cực. Một số nước đang dự thảo đưa ra chính sách pháp lý về công nghệ này. Đặc biệt Malta đưa ra chiến lược quốc gia về Blockchain, Dubail đưa ra chiến lược trở thành thành phố Blockchain.

- Tiếp theo, đưa ra hiện trạng về công nghệ Blockchain tại Việt Nam. Ngoài một vài Doanh nghiệp/startup Việt Nam tiếp cận và phát triển ứng dụng, công nghệ Blockchain ở nước ta vẫn rất sơ khai và chủ yếu đề cập đến vấn đề tiền mã hóa (cryptocurrency).

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn