Nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam

Đô thị thông minh hay đô thị thông minh bền vững là một lĩnh vực được quan tâm rất lớn trong những năm gần đây. Trên thế giới, rất nhiều các quốc gia từ châu Âu, Châu Mỹ, đến châu Á đang rất quan tâm đầu tư phát triển đô thị thông minh.

Vai trò của ICT đối với sự phát triển của Đô thị/Thành phố thông minh thì không thể phủ nhận. Tuy nhiên việc sử dụng và đưa ICT vào như thế nào để đảm bảo phát triển đem lại lợi ích cho người dân, cho quốc giá, đồng thời có lộ trình, bền vững, có thể tích hợp giữa các lĩnh vực khác nhau trong Đô thị thông minh là vấn đề được đặt ra và rất được quan tâm.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Hoàng Anh chủ nhiệm đã tập trung vào 4 vấn đề nghiên cứu chính sau đây:
- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xu thế ứng dụng ICT cho đô thị thông minh trên thế giới
- Nghiên cứu đánh giá các khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh trên thế giới
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ứng dụng ICT ở các đô thị Việt Nam
- Xây dựng khung kiến trúc ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam

Sau khoảng thời gian thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính như sau:
- Hiểu và làm rõ được các khái niệm kiến trúc, khung kiến trúc cho ĐTTM
- Nắm được phương pháp để xây dựng khung kiến trúc cho ĐTTM ở Việt Nam, đó là thừa nhận chuẩn đưa ra bởi ITU kết hợp với các ngữ cảnh đặc thù ở Việt Nam. Các bước trong phương pháp đưa ra bao gồm: xác định nhu cầu, xác định phạm vi, xác định các bên liên quan, đưa ra tập nguyên tắc, đưa ra các khung nhìn cho các đối tượng liên quan.
- Đưa ra được khung kiến trúc ICT tạm thời cho ĐTTM ở Việt Nam có những điểm đặc trưng phù hợp với trình độ phát triển đô thị của Việt Nam đến thời điểm hiện tại.
- Đã xây dựng được dự thảo hướng dẫn cho kiến trúc ICT, phối hợp với đơn vị trên - Bộ TTTT lấy ý kiến và ban hành
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn