Nghiên cứu

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên lãnh thổ Việt Nam”

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Cục Viễn thám quốc gia đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên lãnh thổ Việt Nam”, do ThS. Nguyễn Ngọc Quang làm chủ nhiệm, đề tài này sẽ giúp việc quản lý dữ liệu VNREDSAT-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam được thuận tiện và hiệu quả.

Mục tiêu của đề tài Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu như sau:

1. Quản lý hiệu quả dữ liệu ảnh VNREDSat-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam tại trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia;

2. Có được bộ công cụ hỗ trợ vận hành trạm thu ảnh viễn thám 10 VNREDSat-1.

Các sản phẩm chính của đề tài bao gồm:
- Danh mục dữ liệu ảnh VNREDSat-1 phục vụ việc tra cứu, lưu trữ và quản lý dữ liệu ảnh VNREDSat-1 trên lãnh thổ Việt Nam tại Cục Viễn thám quốc gia;
- Công cụ hỗ trợ công tác quản lý yêu cầu chụp ảnh VNREDSat-1
- Công cụ hỗ trợ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSat-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam 14
- 01 Bài báo đăng kết quả nghiên cứu của đề tài trên tạp chí khoa học trong nước;
- Báo cáo tổng kết đề tài.

Sau thời gian thực hiện, đề tài đã đáp ứng được đầy đủ mục tiêu đề ra là xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ vận hành trạm thu giúp quản lý hiệu quả dữ liệu ảnh VNREDSat-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam tại Trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia. Về 02 bộ công cụ hỗ trợ yêu cầu đặt chụp và quản lý ảnh VNREDSat-1 đã thu nhận được xây dựng đáp ứng được mục tiêu của đề tài, khắc phục những hạn chế tồn tại, còn nhiều thủ công trong việc vận hành hệ thống giữa hai cơ quan là Cục Viễn thám quốc gia và Viện Công nghệ vũ trụ. Cải thiện việc vận hành tổng thể hệ thống VNREDSat-1 về mặt thời gian, công sức giúp khai thác hệ thống được hiệu quả hơn.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn