Giải pháp

Đặt lại tất cả các cài đặt trong Local Group Policy Windows 10

(KHCN) - Local Group Policy là một công cụ quản trị đặc biệt đi kèm với một số phiên bản nhất định của Windows 10. Nó cung cấp giao diện người dùng đồ họa cho các điều chỉnh chính sách khác nhau có sẵn trong hệ điều hành.


Nếu bạn đã thay đổi nhiều cài đặt, việc thực hiện từng bước một là một quá trình rất dài. Có một cách để nhanh chóng đặt lại tất cả các cài đặt trong Local Group Policy về mặc định. Dưới đây là cách thực hiện.

Bạn mở Command  Prompt với quyền Administrator, tại dấu nhắc lệnh, bạn lần lượt chạy các lệnh sau:

rd /s /q "%windir%\System32\GroupPolicyUsers"  (lệnh này sẽ thiết lập lại tất cả các chính sách người dùng)

rd /s /q "%windir%\System32\GroupPolicy"  (lệnh này sẽ  thiết lập lại tất cả các chính sách trong Computer Configuration and User Configuration)

gpupdate /force


Bây giờ, bạn hãy mở Local Group Policy để kiểm tra kết quả.TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn