Giải pháp

Lưu danh sách các tiến trình đang chạy trong Windows 10

(KHCN) - Để xem tất cả các tiến trình hiện đang chạy trên Windows, bạn hãy mở Task Manager và chuyển đến tab Processes.  Bạn có thể kiểm tra những gì đang chạy trên máy tính của mình, và có thể lưu danh sách các tiến trình này. Nếu bạn có nhu cầu lưu ra một danh sách các tiến trình đang chạy trên máy tính của mình, đây là cách để thực hiện điều đó.


Thông qua Command Prompt

Windows có một dòng lệnh tích hợp được gọi là tasklist, cho phép liệt kê tất cả các tiến trình đang chạy trên một máy tính được chỉ định. Bạn có thể chạy lệnh và chuyển hướng đầu ra thành tệp văn bản. Khi bạn có tệp, bạn có thể in hoặc lưu tệp đó để sử dụng sau này.

Ví dụ: chạy lệnh sau sẽ  lưu danh sách các tiến trình đang chạy trong tệp process.txt trên màn hình nền của bạn.

tasklist> %userprofile%\desktop\process.txt


Và đây là nội dung tệp precess.txt


TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn