Tư vấn

Tạo shortcut liên kết đến trang cài đặt cụ thể trong Windows Settings của Windows 10

(KHCN) - Trong Windows 10, nhiều tùy chọn và tính năng quan trọng được chứa trong Windows Settings. Bạn có thể dễ dàng khởi chạy ứng dụng Settings từ Start menu, nhưng cũng có một cách để liên kết trực tiếp đến một trang cụ thể trong Windows Settings. Đó là tạo shortcut để mở trực tiếp đến trang tùy ý bạn thích.

Mỗi trang cài đặt trong Windows Settings có một liên kết duy nhất được gọi là URI –  uniform resource identifier. Dưới đây là danh sách các URI này,

System

Display: display
Sound: sound
Notifications & Actions: notifications
Focus Assist: quiethours
Power & Sleep: powersleep
Storage: storagesense
Tablet Mode: tabletmode
Multitasking: multitasking
Projecting to this PC: project
Shared Experiences: crossdevice
About: about

Devices

Bluetooth & Other Devices: bluetooth
Printers & Scanners: printers
Mouse: mousetouchpad
Touchpad: devices-touchpad
Typing: typing
Pen & Windows Ink: pen
AutoPlay: autoplay
USB: usb

Phone

Your Phone: mobile-devices

Network & Internet

Status: network-status
Cellular & SIM: network-cellular
Wi-Fi: network-wifi
Ethernet: network-ethernet
Dial-up: network-dialup
VPN: network-vpn
Airplane Mode: network-airplanemode
Mobile Hotspot: network-mobilehotspot
Data Usage: datausage
Proxy: network-proxy

Personalization

Background: personalization-background
Colors: colors
Lock Screen: lockscreen
Themes: themes
Fonts: fonts
Start: personalization-start
Taskbar: taskbar

Apps

Apps & Features: appsfeatures
Default Apps: defaultapps
Offline Maps: maps
Apps for Websites: appsforwebsites
Video Playback: videoplayback
Startup: startupapps

Accounts

Your Info: yourinfo
Email & App Accounts: emailandaccounts
Sign-in Options: signinoptions
Access Work or School: workplace
Family & Other People: otherusers
Sync Your Settings: sync

Time & Language

Date & Time: dateandtime
Region & Language: regionlanguage
Speech: speech

Gaming

Game Bar: gaming-gamebar
Game DVR: gaming-gamedvr
Broadcasting: gaming-broadcasting
Game Mode: gaming-gamemode
TruePlay: gaming-trueplay
Xbox Networking: gaming-xboxnetworking

Ease of Access

Display: easeofaccess-display
Magnifier: easeofaccess-magnifier
High Contrast: easeofaccess-highcontrast
Narrator: easeofaccess-narrator
Audio: easeofaccess-audio
Closed Captions: easeofaccess-closedcaptioning
Speech: easeofaccess-speechrecognition
Keyboard: easeofaccess-keyboard
Mouse: easeofaccess-mouse
Eye Control: easeofaccess-eyecontrol

Cortana

Talk to Cortana: cortana-language
Permissions & History: cortana-permissions
Cortana Across My Devices: cortana-notifications
More Details: cortana-moredetails

Privacy

General: privacy
Speech, Inking, & Typing: privacy-speechtyping
Diagnostics & Feedback: privacy-feedback
Activity History: privacy-activityhistory
Location: privacy-location
Camera: privacy-webcam
Microphone: privacy-microphone
Notifications: privacy-notifications
Account Info: privacy-accountinfo
Contacts: privacy-contacts
Calendar: privacy-calandar
Call History: privacy-callhistory
Email: privacy-email
Tasks: privacy-tasks
Messaging: privacy-messaging
Radios: privacy-radios
Other Devices: privacy-customdevices
Background Apps: privacy-backgroundapps
App Diagnostics: privacy-appdiagnostics
Automatic File Downloads: privacy-automaticfiledownloads
Documents: privacy-documents
Pictures: privacy-pictures
Videos: privacy-videos
File System: privacy-broadfilesystemaccess

Update & Security

Windows Update: windowsupdate
Windows Update – Check for Updates: windowsupdate-action
Windows Update – Update History: windowsupdate-history
Windows Update – Restart Options: windowsupdate-restartoptions
Windows Update – Advanced Options: windowsupdate-options
Windows Security: windowsdefender
Backup: backup
Troubleshoot: troubleshoot
Recovery: recovery
Activation: activation
Find My Device: findmydevice
For Developers: developers
Windows Insider Program: windowsinsider

Để tạo shortcut này, bạn nhấp chuột phải vào Desktop, chọn New\Shortcut.


Trong cửa sổ Create Shortcut xuất hiện, nhập lệnh ms-settings, sau đó là dấu hai chấm và URI của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi nhập lệnh ms-settings:about chẳng hạn, sau đó chọn Next.


Tiếp đến, đặt tên cho shortcut của bạn và chọn Finish. Bây giờ, bạn sẽ thấy biểu tượng shortcut mới với tên bạn vừa đặt trên màn hình. Nhấp đúp vào nó và nó sẽ đưa bạn trực tiếp đến trang bạn đã chỉ định. Sau đó, bạn có thể sử dụng lối tắt đó trong tương lai thay vì khởi chạy Windows Settings và điều hướng qua các menu khác nhau của nó.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn