Chuyện bên lề

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

(KHCN)-Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1616 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT).

Với tên giao dịch quốc tế là National Cyber Security Center - NCSC, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật và có trụ sở chính đặt tại TP.Hà Nội.

NCSC đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục ATTT, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thực hiện chức năng giám sát trung tâm, là đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ bảo đảm ATTT cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về ATTT, hệ thống kỹ thuật bảo đảm ATTT mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTT.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có các nhiệm vụ như:

- Thực hiện giám sát ATTT trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam;

- Thiết lập mạng lưới giám sát ATTT mạng trên toàn quốc, bảo đảm liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giám sát tập trung của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia với giám sát của Trung tâm VNCERT, giám sát của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) và giám sát của chủ quản các hệ thống thông tin;

- Triển khai giám sát cho các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an ATTT mạng và hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đô thị thông minh;

Định kỳ thực hiện kiểm tra, rà quét, đánh giá mức độ ATTT đối với toàn bộ hạ tầng mạng Internet Việt Nam nhằm xác định các điểm yếu, lỗ hổng, nguy cơ mất ATTT; theo dõi, rà quét phát hiện mã độc trên không gian mạng Việt Nam; tổ chức phát động, chỉ đạo các chiến dịch bóc gỡ mã độc trên diện rộng với sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT và ATTT; Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia còn là đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet thực hiện các các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng nguyên tắc, hệ thống, mạng lưới chia sẻ và phân tích các mối nguy hại về ATTT; là đầu mối tiếp nhận, chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế và giữa các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình ATTT trong nước và quốc tế…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có Giám đốc và các Phó Giám đốc, với bộ máy gồm 5 phòng: Tổng hợp; Kỹ thuật nghiệp vụ; Điều tra, phân tích và cảnh báo sớm; Giám sát ATTT; Nghiên cứu, phát triển. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

TH


Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn