Nghiên cứu

Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29/10/2018, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4062/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ.

Theo đó, Quyết định nêu rõ Trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó trưởng ban: Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT; Ủy viên thường trực là Giám đốc Trung tâm CNTT; Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm cấp trưởng các đơn vị: Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch- tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường, Vụ Thi đua, khen thưởng, Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Gia đình, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm CNTT.

Ban Chỉ đạo sẽ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT trong Bộ VHTTDL; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ VHTTDL; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam trong lĩnh vực VHTTDL.

Ban Chỉ đạo cũng định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong Bộ VHTTDL; làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn