Phần cứng

Đăng nhập vào Windows với On-Screen Keyboard

(KHCN) - Trừ khi bạn đã định cấu hình tài khoản của mình để bỏ qua mật khẩu hoặc đang sử dụng phương thức đăng nhập thay thế, bạn cần nhập mật khẩu của mình vào màn hình đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Windows của mình. Nhưng nếu bàn phím của bạn bị hỏng,  bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Windows của mình với On-Screen Keyboard.

Đăng nhập vào Windows bằng On-Screen Keyboard (Bàn phím ảo)

Tất cả các phiên bản Windows hiện đại đều có một tính năng gọi là Bàn phím ảo. Như tên của nó mô tả, điều này chỉ đơn giản là một đại diện ảo trên màn hình máy tính của bạn của một bàn phím vật lý thực tế. Thay vì nhấn các phím trên bàn phím vật lý, bạn sử dụng chuột hoặc màn hình cảm ứng để chọn từng phím.


Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng Bàn phím ảo để đăng nhập vào Windows mà không cần bàn phím thật. Để truy cập Bàn phím ảo từ màn hình đăng nhập Windows, hãy tìm biểu tượng Ease of Access. Trên màn hình đăng nhập Windows 10, biểu tượng này nằm ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.