Nghiên cứu

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng

(KHCN)-Ngày 01/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018, trong đó có một số điểm mới, đáng lưu ý:

Điểm đáng lưu ý là Nghị định 27/2018/NĐ-CP (Nghị định 27) bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao (New gTLD); quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi quốc gia liên quan tới tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD.
Bên cạnh bổ sung những điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27 cũng cắt bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian một số thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép... Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã cắt giảm 11 điều kiện kinh doanh, 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử. Cụ thể: bỏ 5 điều kiện đăng kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; 6 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội gồm: 4 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin, 1 điều kiện về phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị và 1 điều kiện quy định về điều kiện kỹ thuật đối với quy định về cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội; bỏ 2 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; bãi bỏ 11 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
Về thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

Ngoài ra, Nghị định 27 cũng bổ sung một số điểm mới về quy định quản lý đối với các ứng dụng cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và trò chơi điện tử trên mạng cho thiết bị di động.

Điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1, điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Đối với điều kiện quản lý thông tin của trang thông tin điện tử tổng hợp gồm: Có quy trình quản lý thông tin công cộng, trong đó, xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1, điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: Nghị định quy định phải có ít nhất 1 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ; có bộ phận quản lý nội dung thông tin. Về nhân sự bộ phận kỹ thuật, Nghị định yêu cầu bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 1 người đáp ứng quy định.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử, tạo hành lang pháp lý để răn đe, ngăn chặn kịp thời tác động xấu của hành vi vi phạm, Nghị định 27 cũng bổ sung quy định, trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội, giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp).

Về đăng ký tên miền, Nghị định 27 bổ sung những nội dung liên quan đến điều kiện và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.VN”, báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.
Khi Nghị định 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực, một số quy định cũ, bao gồm: Thông tư 23/2013/TT-BTTTT và một số điều, khoản của các thông tư: 09/2014/TT-BTTTT, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sẽ hết hiệu lực./.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn