Ứng dụng

Vai trò của định danh điện tử trong nền kinh tế

(KHCN)-Số định danh cá nhân là một khái niệm được đề cập nhiều trong một vài năm gần đây. Số định danh cá nhân là mã số được cấp cho mỗi công dân một lần duy nhất trong đời vào lúc họ đăng ký khai sinh và sử dụng cho đến khi chết, không trùng với bất kỳ một người nào khác.

Số định danh cá nhân là “chìa khóa” để các ngành và công dân sử dụng khi truy cập, kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin về công dân. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kích hoạt và sử dụng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các thông tin về công dân phục vụ mục tiêu quản lý ngành và thay thế các trường thông tin trùng với các trường thông tin đã có tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng số định danh cá nhân.

Định danh điện tử là tập hợp các thông tin cá nhân dưới dạng điện tử có khả năng phân biệt các cá nhân với nhau trong phạm vi thiết lập trước: hệ thống, tổ chức, lĩnh vực, quốc gia. Hệ thống định danh điện tử là tập hợp các công nghệ cho phép cá nhân chứng minh danh tính của mình khi truy cập một hệ thống thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
Hệ thống định danh điện tử cơ bản gồm 3 nội dung: Tạo lập định danh điện tử (Creation, Registration…), Xác thực định danh điện tử (Authentication) ; Xóa bỏ, thu hồi định danh điện tử (Revocation). Một số dịch vụ cơ bản của định danh điện tử: dịch vụ xác thực định danh điện tử, dịch vụ xác nhận thẩm quyền điện tử, dịch vụ xác nhận khách hàng điện tử, dịch vụ định danh di động…

Định danh điện tử mang lại lợi ích cho cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp giúp mở rộng đáng kể quy mô các hệ thống nhận dạng chính thức, là điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, tăng cường khả năng tiếp cận quyền và nghĩa vụ cơ bản của người dân đối với các dịch vụ công và phúc lợi xã hội; Đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ và lợi ích tới những đối tượng phụ thuộc nhiều nhất; Tạo điều kiện cho những đổi mới kinh tế then chốt ở cả khu vực công và khu vực tư nhân; Củng cố niềm tin giữa các bên liên quan, xây dựng môi trường giao dịch điện tử tin cậy làm giảm gian lận danh tính, sử dụng các dịch vụ trực tuyến một cách an toàn.

Về hiện trạng định danh điện tử tại Việt Nam, người dân hiện nay đang sử dụng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác để xác thực vẫn còn phổ biến. Hiện chưa có quy định cụ thể về định danh điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tự quy định và xây dựng quy trình xác thực riêng cho dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng điện tử, TMĐT… Dịch vụ chứng thực chữ ký số được sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến và một số dịch vụ trực tuyến khác như ebanking, chứng khoán. Các dịch vụ dựa trên định danh điện tử chưa phát triển.

Trong khi đó, nhu cầu về định danh điện tử tại Việt Nam rất lớn để xây dựng CPĐT, phát triển TMĐT khi thị trường TMĐT là một cấu phần không thể tách rời của nền kinh tế số, được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và sẽ có những bước phát triển nhanh chóng trong các năm tới, xây dựng thành phố thông minh.

Do vậy cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng bổ sung khung pháp lý về định danh điện tử, tạo điều kiện thúc đẩy triển khai các dịch vụ định danh điện tử tin cậy, góp phần phát triển các hoạt động giao dịch điện tử tại Việt Nam và hướng đến một số mục tiêu quan trọng như: Xây dựng hạ tầng số, tạo nền tảng thực hiện hóa các chiến lược phát triển CPĐT, kinh tế số; Khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong hoạt động triển khai các dịch vụ trực tuyến cả ở khu vực công và khu vực tư nhân; Tạo môi trường thuận lợi để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của chính phủ và các tổ chức tư nhân, và tiếp nhận các phúc lợi xã hội theo quyền lợi chính đáng; Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử, tạo môi trường giao dịch tin cậy giữa các bên tham gia.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn