Ứng dụng

Ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trong đó, mã định danh của UBND TP.Hà Nội là 000.00.00.H26. Danh sách mã định danh các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành mới được UBND Thành phố ra ban hành cũng quy định cụ thể mã định danh của 79 đơn vị cấp 1; 1.413 đơn vị cấp 2; và 2 đơn vị cấp 4 trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước TP.Hà Nội.

Cụ thể, ở cấp 2, Văn phòng UBND TP.Hà Nội có mã định danh là 000.00.01.H26; Sở Công Thương là 000.00.02.H26; Sở Du lịch là 000.00.03.H26; Sở GD&ĐT là 000.00.04.H26;... và 000.00.88.H26 và 000.00.89.H26 lần lượt là mã định danh của UBND quận Thanh Xuân và UBND thị xã Sơn Tây.

Đối với các đơn vị cấp 2 trong hệ thống hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, mã định danh của 1.413 đơn vị lần lượt được quy định từ 000.01.01.H26 (Ban tiếp công dân Thành phố), 000.02.01.H26 (Trung tâm Tin học – Công báo Thành phố), 000.03.01.H26 (Nhà khách Ủy ban Thành phố), 000.01.02.H26 (Chi cục Quản lý thị trường)... cho đến 000.33.89.H26 – mã định danh của UBND xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây.

Hai đơn vị cấp 4 trong hệ thống hành chính nhà nước TP.Hà Nội có các mã định danh 001.01.07.H26 và 001.01.19.H26 lần lượt là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ), Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế).

 Khi có thay đổi về các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung mã định danh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn