Chiến lược - Chính sách

Đề xuất 288 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 bộ, ngành, địa phương thực hiện năm 2018

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất 190 dịch vụ cấp bộ, ngành và 98 dịch vụ cấp tỉnh, huyện, xã.

Để bảo đảm việc cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến có số lượng giao dịch lớn, thực sự thiết yếu với người dân và doanh nghiệp để đưa vào Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3, 4 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018. Danh mục này cũng sẽ là cơ sở để Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ.

Theo dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất 288 dịch vụ, bao gồm 190 dịch vụ cấp bộ, ngành và 98 dịch vụ cấp tỉnh, huyện, xã.

Trong 190 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được Văn phòng Chính phủ đề xuất các bộ, ngành triển khai trong năm 2018, Bộ Y tế có 59 dịch vụ (8 dịch vụ mức 3, 51 dịch vụ mức 4); Bộ GD&ĐT có 20 dịch vụ (7 dịch vụ mức 3, 13 dịch vụ mức 4); Bộ KH&CN có 22 dịch vụ đều ở mức 3; Ngân hàng Nhà nước có 16 dịch vụ đều ở mức 4; Bộ Công Thương 15 dịch vụ (8 dịch vụ mức 3, 7 dịch vụ mức 4); Bộ Tài chính có 13 dịch vụ mức 4; Bộ Nội vụ có 10 dịch vụ mức 4; Bộ TT&TT có 5 dịch vụ mức 3…

Đối với 98 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 được Văn phòng Chính phủ đề xuất các địa phương triển khai thực hiện trong năm nay, có 83 dịch vụ cấp tỉnh, 13 dịch vụ cấp huyện và 2 dịch vụ cấp xã thực hiện. Hai dịch vụ công trực tuyến được đề xuất giao cấp xã thực hiện trong năm nay ở mức 3 đều thuộc lĩnh vực Tư pháp: Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử.

Cũng tại dự thảo Quyết định, cùng với việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2018, Văn phòng Chính phủ cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn