CNTT - TT

Cách sử dụng tính năng Nearby Sharing (chia sẻ gần) trên Windows 10

(KHCN) - Windows 10 giờ đây có thể gửi tập tin, liên kết, ảnh và nhiều thứ khác đến các máy tính cá nhân xung quanh qua Bluetooth.

Bật tính năng Nearby Sharing

Hiện tại, tính năng Nearby Sharing chỉ hoạt động giữa hai máy tính Windows 10 đã bật tính năng này. Bạn có thể bật Nearby Sharing từ hộp thoại Windows 10 Share hoặc trong Windows 10 Settings.

Để kích hoạt nó từ hộp thoại Share, nhấn nút Share ở bất cứ đâu trong Windows, ví dụ, bằng cách nhấn vào nút Share trên thanh công cụ của trình duyệt Edge hoặc nhấn chuột phải vào một tập tin trong File Explorer và chọn lệnh Share. Bạn chọn vào Tap to turn on nearby sharing, như hình.Để bật và cấu hình cho Nearby Sharing từ Windows 10 Settings, bạn vào Settings/System/Shared Experiences và chọn on ở mục Nearby sharing.

Các tệp bạn nhận được qua Nearby Sharing được lưu vào thư mục Downloads của bạn theo mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi nó bằng cách sử dụng lựa chọn Change.

Bạn cũng có thể chọn ai có thể chia sẻ với bạn. Theo mặc định, mọi máy tính Windows 10 xung quanh đều có thể chia sẻ hoặc nhận từ bạn. Thay vào đó, nếu bạn chọn tùy chọn My Devices Only, tính năng Nearby Sharing sẽ chỉ hoạt động giữa các máy tính bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft.Cách chia sẻ tập tin

Bạn có thể sử dụng Nearby Sharing để gửi tập tin giữa các máy tính không dây. Để thực hiện việc này, hãy mở File Explorer, nhấn chuột phải vào một tập tin và chọn lệnh Share.Hộp thoại Share xuất hiện và tìm các thiết bị xung quanh. Nếu không có thiết bị nào xuất hiện, hãy đảm bảo rằng máy tính khác mà bạn muốn chia sẻ đã bật tính năng Nearby Sharing. Khi bạn nhìn thấy tên của máy tính mà bạn muốn chia sẻ tập tin, hãy nhấn chọn vào nó.

Bạn cũng có thể thay đổi tên máy tính thành một tên gì đó trong hộp thoại này, nếu bạn muốn.Bạn sẽ thấy thông báo Sharing to [PC name] trong khi máy tính của bạn đang đợi máy tính khác chấp nhận yêu cầu chia sẻ.Một thông báo cũng xuất hiện trên máy tính khác, gần thanh Taskbar và trong Action Center. Để mở Action Center, hãy nhấn biểu tượng thông báo ở góc phải màn hình. Sau đó chọn hành động phù hợp với bạn trên thông báo hiện ra.Cách chia sẻ liên kết, ảnh hoặc bất kỳ thứ gì khác

Quá trình chia sẻ này cũng hoạt động tương tự với các loại nội dung khác. Nó hoạt động ở bất cứ đâu có nút Share.

Ví dụ, bạn có thể chia sẻ liên kết trong Microsoft Edge với một máy tính khác. Chỉ cần mở Microsoft Edge, điều hướng đến trang web bạn muốn chia sẻ, rồi bấm vào nút Share trên thanh công cụ. Chọn máy tính khác mà bạn muốn chia sẻ liên kết.