Ứng dụng

Mục tiêu và điểm nhấn hoạt động KHCN năm 2018 của TP HCM

(KHCN)-Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 5 mục tiêu năm 2018 và 5 chương trình trọng điểm đối với hoạt động KHCN 2018.

Danh sách mục tiêu gồm: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN và hiệu quả công tác điều hành quản lý; Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng gắn kết thực tiễn, có trọng tâm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh; Thúc đẩy ứng dụng KHCN và Đổi mới sáng tạo tại cơ sở và toàn xã hội; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường KHCN nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tiến tới nền kinh tế sáng tạo.

Đối với 5 chương trình trọng tâm năm 2018, Sở KHCN TP.HCM cho biết sẽ tập trung triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KHCN TP.HCM giai đoạn 2018-2020 với 12 đầu việc; Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh với 16 đầu việc; Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường KHCN Thành phố với 12 đầu việc; Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở và Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp với 12 đầu việc; Chương trình nâng cao năng lực quản lý nhà nước với 9 đầu việc.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn