Giải pháp

Cài đặt extension cho Google Chrome trên máy tính từ smartphone

(KHCN) - Trong quá trình duyệt web trên smartphone,  khi bạn tìm thấy một extension hay và muốn cài đặt trên máy tính. Dưới đây là cách để bạn hãy thực hiện điều đó.

1. Đăng nhập vào Google Chrome trên máy tính của bạn

Trong giao diện của Google Chrome, bạn nhấn chọn vào Apps, như hình dưới.Tiếp theo, bạn chọn vào “Not signed in to Chrome”, như hình dưới.Màn hình đăng nhập xuất hiện, bạn làm lần lượt theo hình dưới để hoàn thành đăng nhập vào Google Chrome.

2. Bạn đăng nhập vào Google Chrome trên thiết bị di động bằng tài khoản Google bạn sử dụng đăng nhập trên Google Chrome trên máy tính.

Tiếp đến, bạn mở Google Search trên điện thoại,  để tìm extension bạn muốn cài đặt, như ví dụ hình dưới, bạn tìm kiếm với từ khóa “no coin” chẳng hạn.
Sau đó, bạn chọn vào liên kết như hình trên, một cửa sổ xuất hiện như hình dưới.Bạn chọn “Thêm vào màn hình”, một cửa sổ xuất hiện như hình dưới.Bạn chọn “Thêm vào màn hình”, cửa sổ tiếp theo xuất hiện như hình dưới, thông báo bạn đã gửi liên kết extension đến máy tính thành công.3. Bạn mở Google Chrome trên máy tính, bạn sẽ thấy thông báo như hình dưới.Bạn nhấn vào “No Coin – Block miners on the web! Was added remotely” để tiến hành cài đặt extension này.Một thông báo như hình trên, bạn chọn “Enable extension”. Tiếp đến,  màn hình xuất hiện thông báo như hình dưới trên thanh công cụ của Google Chrome, đến đây bạn đã cài đặt extension cho Chrome trên máy tính từ smartphone.