Chiến lược - Chính sách

Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

(KHCN)-Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.

Luật CGCN (sửa đổi) có nhiều quy định mới tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hoạt động đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững trong bối cảnh mới.

Luật sửa đổi đã quy định về công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư, trong đó bổ sung thêm loại dự án phải thẩm định công nghệ khi xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đó là những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
Ngoài ra, trong Luật CGCN (sửa đổi) còn quy định nội dung bắt buộc trong thẩm định dự án đầu tư là phải có ý kiến về công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định công nghệ dự án đầu tư cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn, hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu. Cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế để rà soát công nghệ nhập khẩu, tránh trùng lắp, gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Luật cũng đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn đối với việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như: Giao quyền đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phân chia lợi nhuận thu được từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công bố kết quả hoạt động KH&CN phục vụ nhu cầu đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân… Luật sửa đổi đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ như: Đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ lãi suất để doanh nghiệp có hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho giải mã công nghệ, cơ chế liên kết giữa tổ chức KH&CN với doanh nghiệp. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển KH&CN của mình để đầu tư, đối ứng vốn, nhận vốn đối ứng đầu tư đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo. Quy định này giúp các doanh nghiệp, tập đoàn có thể mở rộng nội dung nhằm tối ưu hóa việc sử dụng cũng như giải quyết vướng mắc về nội dung chi của quỹ cho hoạt động KH&CN.

Luật CGCN sửa đổi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững của đất nước.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn