CNTT - TT

Ngăn các trang website sử dụng máy tính của bạn để đào Bitcoin

(KHCN) - Một số trang website có thể sử dụng máy tính của bạn để đào Bitcoin. Đây là cách để ngăn chặn chúng  sử dụng máy tính để  khai thác mà không có sự cho phép của bạn.

Tắt JavaScript

Để tắt JavaScript, bạn tham khảo bài viết tại địa chỉ:  http://khcn.cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=2406&sitepageid=448

Tuy nhiên, có một số website sẽ không tải khi bạn tắt JavaScript, như youtube.com chẳng hạn.

Dùng Add-ons

Nếu bạn không muốn sử dụng một trình chặn quảng cáo hoặc chỉ muốn chặn một cách cụ thể việc khai thác Bitcoin, bạn tham khảo một số tiện ích mở rộng sau:

No Coin dành cho Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/no-coin/

No Coin dành cho Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/no-coin-block-miners-on-t/gojamcfopckidlocpkbelmpjcgmbgjcl?utm_source=chrome-ntp-icon

MinerBlock dành cho Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/minerblock-origin/

MinerBlock dành cho Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/minerblock/emikbbbebcdfohonlaifafnoanocnebl?utm_source=chrome-ntp-icon

Coin-Hive Blocker dành cho Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/coin-hive-blocker/ccagdbjcbhmcdcbbknfebhhdbolnfimo?hl=en

Dùng phần mềm chống phần mềm độc hại

Người dùng cần trang bị một phần mềm diệt virus uy tín để bảo vệ máy tính của mình. Bạn có thể tham khảo danh sách các phần mềm diệt virus tại địa chỉ: https://www.av-test.org.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn