Chiến lược - Chính sách

Ban hành tiêu chuẩn Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghê thông tin trong cơ quan nhà nước

(KHCN)-Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTTTT về Ban hành tiêu chuẩn Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghê thông tin trong cơ quan nhà nước.

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Danh mục) Danh mục này bao gồm các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để đảm bảo kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẽ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân.

Danh mục này cũng được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, hệ thống thông tin các cơ quan nhà nước đang hoạt động cần được rà soát và có phương án, lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Danh mục bao gồm các loại tiêu chuẩn như sau:
1. Tiêu chuẩn về kết nối
2. Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu
3. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin
4. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

TH
Ý kiến bình luận của bạn đã được gửi!
Bật chế độ gõ tiếng Việt
Bình luận của bạn Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn