Tin tức

Nội dung Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

(KHCN)-Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Đối tượng đánh giá bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các hạng mục và không thực hiện đánh giá đối với các nội dung có liên quan đến bí mật an ninh, quốc phòng.

Tiêu chí, cách tính điểm đối với các hạng mục:

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT: tối đa 200 điểm

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan: Tối đa 250 điểm

- Trang/Cổng thông tin điện tử: tối đa 100 điểm

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: tối đa 250 điểm

- Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT: tối đa 100 điểm

- Nhân lực cho ứng dụng CNTT: tối đa 100 điểm

Đối với hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử và hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, việc đánh giá được thực hiện phối hợp giữa số liệu theo báo cáo và kiểm tra trực tiếp trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Kết quả kiểm tra có thể được ghi lại bằng cách chụp màn hình hoặc ghi hình lại quá trình kiểm tra đối với các trường hợp lỗi hoặc trường hợp đặc biệt.

Mức độ theo từng hạng mục của các cơ quan được xác định căn cứ vào điểm đánh giá cho hạng mục đó của từng cơ quan để xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Việc đánh giá được thực hiện theo 03 nhóm cơ quan bao gồm

(1) Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

(2) Nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ

(3) Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Riêng đối với Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, không đánh giá hạng mục "Cung cấp dịch vụ công trực tuyến" đối với cơ quan không có dịch vụ công trực tuyến là Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Trước ngày 01 tháng 01 năm sau năm đánh giá các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông (là Cơ quan triển khai đánh giá) tổng hợp số liệu từ báo cáo của các cơ quan theo quy định của phương pháp đánh giá.

Với việc ban hành Phương pháp đánh giá đã giúp các cơ quan nhà nước biết được mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình so với các cơ quan khác, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan mình.

                                                                                                                                                                             TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn