Chiến lược - Chính sách

Ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

(KHCN)-Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước để đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin giúp xây dựng Chính phủ điện tử

Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính khách quan, phản ảnh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan tại thời điểm đánh giá. Cho phép các cơ quan có thể tự kiểm tra, đối chiếu với kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017 bao gồm 06 hạng mục như sau:
(1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT;
(2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan;
(3) Trang/Cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử);
(4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
(5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin)  (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các hạng mục và không thực hiện đánh giá đối với các nội dung có liên quan đến bí mật an ninh, quốc phòng.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn