Chiến lược - Chính sách

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(KHCN)-Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Nội dung chiến lược cần thực hiện năm 2018 bao gồm:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện và ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến các luật, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Chuẩn bị tốt các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại các kỳ họp năm 2018, trọng tâm là Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành... Tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật về đầu tư nhất là đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Hoàn thiện thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Huy động mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, nhất là trong những lĩnh vực thiếu nhân lực như: Công nghệ thông tin, du lịch, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thực hiện đồng bộ ba nội dung về quy hoạch lại mạng lưới, tự chủ đại học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo các quy định pháp luật về quy hoạch. Kiểm soát chặt chẽ tiến trình đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư, khẩn trương rà soát tổng thể hình thức đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển, điện và năng lượng, các dự án giảm ùn tắc giao thông; Sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, tuyến hành lang ven biển phía Bắc và phía Nam; Kết nối một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang Đông Tây, hành lang Xuyên Á.

Ngoài ra, theo nội dung Nghị quyết 01, năm 2018 sẽ điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng với chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương và các chính sách khác, phấn đấu tăng tưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội trên 6%, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng GDP 2018 đạt trên khoảng 46%. Phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh. Tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản đạt khoảng 3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này đạt 36 - 37 tỷ USD. Phát triển công nghiệp tốc độ tăng trưởng khoảng 7,7%. Tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,4%. Từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt khoảng 15 triệu lượt khác quốc tế đến Việt Nam 2018. Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước; tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách Trung ương đã được giao dự toán đầu năm nhưng đến 30/6/2018 chưa phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chinh phủ quyết định. Kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước ở mức 3,7% GDP.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Phấn đấu cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP...
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn