Nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ dữ liệu lớn và phát triển phần mềm phân tích hiệu năng cao cho doanh nghiệp

(KHCN)-Đề tài Nghiên cứu công nghệ dữ liệu lớn và phát triển phần mềm phân tích hiệu năng cao cho doanh nghiệp do Viện Công nghệ Thông tin là đơn vị thực hiện

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu giải pháp tổ chức, xử lý dữ liệu lớn có cấu trúc, bán cấu trúc, và phi cấu trúc; Phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm phân tích hoạt động doanh nghiệp thương mại hiệu năng cao để trợ giúp quyết định.

Kết quả đạt được gồm:
a, Về khoa học: Giải pháp tổ chức và các thuật toán khái thác dữ liệu lớn
-  Báo cáo tổng quan về dữ liệu lớn, kiến trúc và công nghệ.
-  Các giải pháp tổ chức và các thuật toán khai thác, phát hiện các đồ thị con, cây con trong các cơ sở dữ liệu lớn
b, Về sản phẩm: Phần mềm phân tích hoạt động doanh nghiệp thương mại để trợ giúp quyết định
-  Hệ thống kết hợp giữa Hadoop và SQL server hoạt động trong việc thu thập, lưu trữ tại địa chỉ ứng dụng, có dữ liệu hoạt động kinh doanh trên 1 năm của doanh nghiệp đó.
-  Phân hệ phân tích đảm bảo, (1) tốc độ tích lũy kho dữ liệu từ nhiều nguồn thời gian theo phút, khả năng hơn 1000 bản ghi/phút, (2) thể hiện các chỉ số KPI đánh giá hoạt động kinh doanh đến thời gian gần hiện thực, khoảng 5-10 phút.
    KPI doanh thu trung bình trên cửa hàng
    KPI tỷ lệ lợi nhuận trên từng cửa hàng
    KPI tăng trưởng doanh số bán hàng
    KPI chỉ số quay vòng tồn kho
-  Phân hệ thể hiện các hành vi mạng, website visit, google+1 hoặc facebook-like đối với mỗi hàng hóa trên website.
-  Các tài liệu phân tích thiết kế, hướng dẫn kèm theo
-  Đánh giá kết quả thử nghiệm của doanh nghiệp.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn