Nghiên cứu

Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên

(KHCN)-Đề tài "Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên" do TS. NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ chủ nhiệm, viện Địa lý là đơn vị thực hiện.

Mục tiêu của đề tài:
- Xây dựng CSDL nền địa lý và CSDL về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, điều kiện kinh tế -xã hội, nhân văn vùng Tây Nguyên.
- Xây dựng Atlas điện tử và tập Atlas bằng các công nghệ tiên tiến.
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ GIS, WebGIS và CSDL cho cán bộ các tỉnh Tây Nguyên. 

Kết quả đạt được của đề tài gồm:

* Về khoa học:
- Bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý toàn khu vực Tây Nguyên ở 4  tỷ lệ khác nhau (1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000;     1: 250 000) ở dạng CSDL ARCGIS;
- Bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề  về tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội trên nền CSDL nền địa lý; (220 bản đồ)
- Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên
- Hệ thống GIS và Atlas điện tử cài đặt cho Chuơng trình Tây Nguyên 3 và các tỉnh thuộc Tây Nguyên;
- Tập Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (in ấn phẩm 300 tập)
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ truy xuất, cập nhật thông tin và phát triển các nội dung trong hệ thống đến các tỉnh; huyện vùng Tây Nguyên (118 người)
- Báo cáo chuyên đề (89 chuyên đề)
- Đào tạo 03 thạc sĩ và công bố 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành

* Về ứng dụng:
Với bộ Atlas điện tử Tây Nguyên người dùng có thể truy cập thông tin gần như mọi lúc mọi nơi, thông tin có thể được cập nhập liên tục và nhanh tróng. Ngoài việc đưa tri thức đến cho mọi người, nó còn có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế cho Tây Nguyên.

Những đóng góp mới của đề tài:
Lần đầu tiên xây dựng bộ CSDL nền Đia lý và CSDL chuyên đề thống nhất cho 5 tỉnh và toàn vùng Tây Nguyên.
- Xuất bản 300 cuốn Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên .
- Xây dựng Atlas điện tử vùng Tây Nguyên. Thông qua đề tài này người đọc có thể biết thêm nhiều các kiến thức mới. Đề tài mang tính thực tiễn cao, có thể làm tài liệu tham khảo cho các dự án làm WEB Atlas cho các địa phương khác trong cả nước.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn