Nghiên cứu

Quan trắc và Phân tích Môi trường Biển miền Trung năm 2011

(KHCN)-Đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường Biển miền Trung năm 2011 do TS. Nguyễn Thị Việt Liên làm chủ nhiệm đề tài. Đơn vị thực hiện là  Viện Cơ học. Thời gian thực hiện: 2011 - 2011. Tổng kinh phí là 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)

Mục tiêu đề tài bao gồm:
- Đề tài được tiến hành từ năm 1996 đến nay nhằm mục đích có được một bộ số liệu đầy đủ, thường xuyên, định kỳ về chất lượng môi trường nước và trầm tích biển ven bờ miền Trung.
- Số liệu thu thập được là cơ sở, phục vụ cho việc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển trên quy mô quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.

Kết quả đạt được của đề tài gồm:
- Về khoa học: Kết quả quan trắc của các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá thông thường; nhóm các thông số dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ; các kim loại nặng và xianua; vi sinh vật; dầu mỡ; chlorophyl a, b; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; sinh vật phù du và động vật đáy qua 2 đợt quan trắc tháng 4/2011 và tháng 8/2011 tại 9 điểm đo: Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Cửa Việt, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh, và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quy Nhơn.
- Về ứng dụng: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc có thể sử dụng kết quả quan trắc để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.
Những đóng góp mới    
Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung

Sản phẩm  của đề tài gồm:
- Sản phẩm: gồm 2 báo cáo của 2 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2011.

Nơi lưu giữ đề tài: Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Tổng cục Môi trường); Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn