Nghiên cứu

Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2013

(KHCN)-Đề tài Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2013 do ThS. Dương Thanh Nghị làm chủ nhiệm. Đơn vị thực hiện là Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Thời gian thực hiện: 2013 - 2013 với tổng kinh phí thực hiện là 300 triệu VNĐ cho năm 2013

Đề tài được thực hiện với mục tiêu quan trắc chất lượng ba hợp phần môi trường biển - nước, trầm tích và sinh vật - ven bờ miền Bắc, từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), nhằm đánh giá chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam. Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra trên vùng biển ven bờ Việt Nam, phục vụ cho việc quản lý và bảo vệ môi trường biển của Nhà nước.

Kết quả đạt được của đề tài bao gồm:

- Về khoa học: Quan trắc và phân tích môi trường trên tổng số 6 trạm bị tác động ven bờ: Trà Cổ, Cửa Lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, Sầm Sơn và Cửa Lò. Thời gian quan trắc gồm 2 đợt trong năm vào các tháng 3 và 8 để theo giõi thường xuyên, liên tục hàng năm diễn biến chất lượng môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc.
- Về ứng dụng: Là cơ sở tài liệu để phụ vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia. Mặt khác tăng cường giám sát các biến đổi môi trường tự nhiên toàn cầu cũng như sự cố do con người gây ra trên biển. Giúp các sở ban ngành địa phương liên quan xây dựng các quy định quản lý môi trường biển.
Những đóng góp mới    

Nâng cao hoạt động giám sát, góp phần đánh giá chất lượng môi trường toàn vùng biển ven bờ Việt Nam. Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra trong năm như tảo độc, dầu tràn, nhiệt độ gia tăng…và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra với vùng biển ven bờ Việt Nam như ô nhiễm xuyên biên giới của chất phóng xạ, hóa chất độc hại trong nuôi trồng, đánh bắt…Đánh giá chất ô nhiễm có độ tính trong mắt xích chuỗi thức ăn (thịt ngao) để cảnh báo an toàn thực phẩm hải sản.

Sản phẩm của đề tài gồm
- Báo cáo tổng kết
- Báo cáo tóm tắt
- Báo cáo số liệu quan trắc đợt 1 và 2
- Báo cáo tóm tắt tiếng Anh và Việt

Địa chỉ ứng dụng đề tài tại MONRE, VAST và các cơ quan quản lý môi trường nhà nước cấp địa phương.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn