CNTT - TT

Cập nhật phần mền chống virus trên máy tính không kết nối Internet

(KHCN) - Nếu máy tính của bạn không kết nối với Internet, bạn phải tải các bản cập nhật về máy bằng máy tính có kết nối Internet và sau đó chuyển chúng vào máy tính cần cập nhật bằng một thiết bị nào đó, chẳng hạn như ổ đĩa flash.

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu cách cập nhật với hai sản phẩm chống virus là Kaspersky và Bitdefender.

1. Đối với Kaspersky

Bạn tải công cụ Kaspersky Update Utility 3.0, tại địa chỉ: https://support.kaspersky.com/updater3

Sau khi tải về xong, bạn giải nén và chạy file “UpdateUtility-Gui.exe” (Bạn nhấn vào Check for new version để có phiên bản mới nhất).


Tiếp theo, bạn chọn Applications.


Bạn chọn bản cập nhật tương ứng với phiên bản phần mềm bạn đang cài đặt trong máy tính muốn cập nhật, sau đó chọn OK.


Bạn chọn Settings


Bạn chọn nơi lưu trữ bản cập nhật, sau đó nhấn OK.


Quay lại giao diện chính, bạn nhấn Start.


Nhận được thông báo như hình trên, quá trình tải bản cập nhật đã hoàn thành.


Nội dung thư mục cập nhật như hình trên. Bạn chuyển thư mục này vào máy cần cập nhật.