CNTT - TT

Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng

(KHCN)- Sau khi bạn liên kết Product key Windows 10 với tài khoản Microsoft của mình (bạn tham khảo tại http://khcn.cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=2228), để kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng, bạn mở Settings/Update & Security/Activation.


Ở bên phải, bạn cuộn xuống và chọn vào Troubleshoot.


Trình khắc phục sự cố kích hoạt sẽ được mở ra.


Sau đó một thông báo xuất hiện như hình.