Nghiên cứu

Dự án Luật An ninh mạng

(KHCN)-Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa An ninh mạng, khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ An ninh mạng.

Việc ban hành Luật An ninh mạng cũng góp phần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về An ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm công tác An ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 08 chương và 55 điều; trong đó, có những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chính sách An ninh mạng, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ An ninh mạng, hợp tác quốc tế về An ninh mạng và các hành vi bị nghiêm cấm.

Từ 27 - 29/9, Ủy ban sẽ thẩm tra dự án Luật An ninh mạng, tham dự phiên họp có đầy đủ các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ TT&TT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn