Nghiên cứu

ASPRE 2017: “Công nghệ Vật liệu mới”

(KHCN)-Giải thưởng ASPIRE là giải thưởng hàng năm nhằm công nhận các nhà khoa học trẻ có các công trình, ấn phẩm nghiên cứu khoa học xuất sắc, đồng thời có các hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác.

Mục đích của Giải thưởng ASPIRE nhằm tăng cường mạng lưới khoa học và công nghệ quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các cơ hội thương mại và đầu tư trong sự hài hòa với phát triển bền vững, thông qua các chính sách, đổi mới nghiên cứu và công nghệ, và chia sẻ tri ​​thức; thúc đẩy mối liên kết giữa nghiên cứu và đổi mới.

Trên cơ sở nội dung hướng chủ đề “Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” trong Năm APEC Việt Nam 2017, “Thúc đẩy nội hàm đổi mới khoa học và công nghệ”, chủ đề “Công nghệ vật liệu mới” đã được lựa chọn cho Giải thưởng ASPIRE 2017.

Năm 2017 là năm thứ 7 Giải thưởng ASPIRE được tổ chức, với 17 ứng viên của các nền kinh tế thành viên APEC. Đây là con số ứng viên tham gia Giải thưởng ASPIRE nhiều nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới như vật liệu y sinh, pin năng lượng hữu cơ, nano medicine...

Theo quy định, mỗi nền kinh tế thành viên sẽ xem xét đề cử một nhà khoa học trẻ (công dân của nền kinh tế APEC)với độ tuổi dưới 40. Các ứng cử viên phải có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, có hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác, và có tác động ảnh hưởng đến các nền kinh tế APEC thông qua việc nghiên cứu, thương mại kết quả nghiên cứu, đổi mới thị trường liên quan đến chủ đề. Các nền kinh tế APEC sẽ đưa ra biểu lựa chọn ứng viên để Ban Tổ chức tổng hợp, và đưa ra kết quả ứng viên được lựa chọn nhiều nhất.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn