Chiến lược - Chính sách

Những điểm mới của Thông tư số 40/2017/TT-BTC

(KHCN)-Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.
            Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Theo đó, Thông tư 40/2017/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 và có nhiều điểm mới quan trọng như sau:

1. Phụ cấp lưu trú

- Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày (trường hợp đi về trong ngày sẽ căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác, thời gian phải làm ngoài giờ, quãng đường đi...). Mức cũ là không quá 150.000 đồng/ngày.

- Người làm việc ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển, đảo). Mức cũ 200.000 đồng/ngày.

2. Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác

          Tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 so với mức cũ).

- Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người (tăng 100.000 so với mức cũ).

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người. Mức cũ là 200.000 đồng/ngày.

          Thanh toán phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ một triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Mức cũ 900.000 đồng/ngày

Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán 700.000 đồng/ngày/phòng (tăng 100.000 đồng so với mức cũ).

- Đối với lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác (giữ nguyên mức cũ).

3. Chứng từ thanh toán công tác phí

- Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của nơi đến công tác;

- Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan phê duyệt;

- Hóa đơn;

 - Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại);

 - Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế).

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn