Chuyện bên lề

Các bước thực hiện dự án Thành phố thông minh

(KHCN)-Dù mỗi thành phố có đặc điểm riêng về văn hoá, kinh tế, chính trị, lãnh thổ và môi trường khác nhau, nhưng mọi dự án Thành phố thông minh nên tính đến sáu bước cơ bản.

Bước 1: Thành lập nhóm quản lý, điều hành

Mỗi dự án Thành phố thông minh yêu cầu các nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn xa, có thẩm quyền để tiến hành chuyển tiếp, tập hợp các đối tác, bộ phận. Sự lãnh đạo này phải có khả năng tạo ra và bảo vệtầm nhìn về tương lai, làm cho chính quyền thành phố quản lý hiệu quả và cùng nỗ lực để thực hiện nó. Tuy nhiên, một tầm nhìn phải kèm theo một đội ngũ cho việc vận hành, xử lý những vấn đề cụ thể. Do đó, ngoài lãnh đạo, một Thành phố thông minh cần có một đội ngũ cán bộ được điều phối bởi một người quản lý chuyên trách cho nhiệm vụ, sử dụng tầm nhìn của lãnh đạo như một lộ trình của dự án.

Người quản lý phải am hiểu đầy đủ về tất cả các kết nối giữa các thành phần khác nhau và đảm bảo rằng tất cả đều có chung một mục tiêu. Do đó, đội ngũ cán bộ là động lực dự án, đảm bảo tiến độ theo hướng mong đợi, nhóm này nên bao gồm đại diện của từng lĩnh vực, với kiến thức kỹ thuật và kỹ năng quản lý đầy đủ để đưa ra quyết định chiến lược và hoạt động. Nhóm nên được thiết lập cẩn thận với các chuyên gia có kiến thứctrong việc phát triển dự án.

Ảnh minh họa

Bước 2: Chuẩn đoán các thách thức của Thành phố

Thành công của bất kỳ Thành phố thông minh nào phụ thuộc vào sự hiểu biết chắc chắn về những thách thức của nó, nghĩa là đòi hỏi phải có chẩn đoán đầy đủ các vấn đề (hiện tại và tương lai) và khả năng thực tế của chính quyền để giải quyết chúng. Nói cách khác, biết được những hạn chế của thành phố và sự phức tạp của các dự án được phát triển là rất quan trọng.

Lưu ý rằng việc chuẩn đoán các thách thức của một thành phố là một quá trình gia tăng bao gồm một vài bước nhỏ. Bước đầu tiên là xác định những thách thức đô thị cấp bách nhất và đồng thời có cơ hội can thiệp của chính quyền để vượt qua chúng dưới tầm hợp nhất và đa ngành; Thứ hai, ngoài việc chẩn đoán những thách thức hiện có trong thành phố, cần tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng công nghệ sẵn có ở thành phố và trong các cơ sở công cộng cung cấp dịch vụ,đánh giá này bao gồm các khía cạnh kết nối (tốc độ, các tùy chọn công nghệ có sẵn cho truyền thông dữ liệu băng thông rộng), hệ thống và thiết bị. Hơn nữa, cần hiểu rõ các khía cạnh luật pháp liên quan đến hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp CNTT, đây có thể là một nguồn tri thức có giá trị, thông qua trao đổi kinh nghiệm, giúp tiết kiệm nguồn lực, khi tiến hành hợp tác; Thứ ba, điều quan trọng là phải thực hiện một chẩn đoán sâu và trung thực về năng lực bộ máy tổ chức, và đặc biệt là về trình độ nguồn nhân lực. Điều này sẽ giúp giải quyết những hạn chế có thể xảy ra ngay khi bắt đầu quá trình; Cuối cùng, phải nhớ: một chẩn đoán không thể được thực hiện mà không có sự tham gia của các bên liên quan (cán bộ, công dân và doanh nghiệp). Một cách hay là tổ chức các cuộc tham khảo trực tuyến  hoặc trực tiếplấy ý kiến người dân để xác định các vấn đề và đề xuất những gợi ý khác để giải quyết chúng.

Bước 3: Thiết kế một giải pháp toàn diện với tầm nhìn đa dạng

Một khi sự chẩn đoán toàn diện về những thách thức và tiềm năng của thành phố đã được thực hiện, một kế hoạch của Thành phố thông minh với các giải pháp đa ngành, ước lượng rõ ràng về chi phí và lợi ích cần được chuẩn bị. Nhiều thành phố gặp khó khăn trong các dự án vì thiếu sự rõ ràng về những lợi ích mà sáng kiến có thể cung cấp. Vì vậy, các vấn đề công nghệ, các khía cạnh tổ chức và các khung pháp lý của họ cần phải được xem xét.

Kế hoạch này cũng nên được xây dựng với trọng tâm là hội nhập của công nghệ và hệ thống quản lý. Việc các cơ quan quản lý tại các thành phố truyền thống làm việc mang tính độc lập, dẫn đến sự trùng lắp trong việc thực hiện dự án cũng như chi phí cao hơn,Thành phố thông minh đòi hỏi phải suy nghĩ theo cách hợp tác về các yếu tố cấu thành chúng. Một điểm quan trọng khác là xác định các giải pháp thay thế về công nghệ. ICT đang phát triển với tốc độ nhanh và ít nhà lãnh đạo chính quyền hiểu được tất cả các cơ hội và giải pháp kỹ thuật số cho phép họ xác định chính xác các giá trị, hoặc thậm chí các lựa chọn đúng đắn, cần thiết để đảm bảo rằng các khoản đầu tư đầu tiên sẽ là cơ sở chính xác cho việc cải tiến các giải pháp được thông qua. Kiến thức về cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại của thành phố - kết nối, thiết bị, con người và khả năng nâng cấp lên các công nghệ mới hơn, hiệu quả hơn cũng là một nhân tố quan trọng trong việc đàm phán với các nhà cung cấp. Theo nghĩa này, vai trò của cả nhóm đa ngành và người quản lý dự án là rất quan trọng.

Cuối cùng, cần xác định nguồn vốn để thực hiện và duy trì các hành động đã được lên kế hoạch. Rào cản lớn nhất đối với Thành phố Thông minh là sự bền vững về tài chính của các dự án. Nguồn thu ngân sách giảm, làm cho chi phí của các giải pháp ngày càng khó khăn để được duy trì. Một kế hoạch tốt của các giai đoạn dự án cho phép dự báo nhu cầu huy động về vốn trong những giai đoạn kế tiếp, có thể được tạo ra từ các nguồn khác nhau và có sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Bước 4: Phát triển kế hoạch thực hiện

Đến bước này, điều quan trọng là phải có một phạm vi được xác định rõ ràng cũng như các mục tiêu và trách nhiệm. Điều này sẽ cho phép thiết lập thời hạn và mục tiêu. Đối với các dự án Thành phố thông minh, nên chia tuyến thời gian thành các giai đoạn ưu đãi chính sách, ký kết các hiệp định cần thiết và chu kỳ tài trợ.

Hơn nữa, các bước nhỏ cần phải rõ ràng, thường là với một mô tả rõ ràng về dự án, với một tầm nhìn rộng và cụ thể của một Thành phố thông minh. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là việc thực hiện nó bắt đầu bằng một hoặc hai dự án thí điểm, các dự án này đòi hỏi mức độ chú ý và lập kế hoạch giống như một dự án đầy đủ. Đồng thời, có thể cung cấp kết quả nhanh hơn và bài học giá trị cho các dự án khác toàn diện hơn. Một nhiệm vụ quan trọng khác là xác định các số liệu phù hợp hơn cho quản lý dự án. Cần nhớ rằng các chỉ số phù hợp phụ thuộc vào sự hiểu biết rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được, nên được kết hợp với những thông tin khác để biết liệu dự án có đạt được mục đích hay không.

Bước 5: Tìm kiếm sự hợp tác

Mặc dù các dự án Thành phố thông minh có thể được tạo ra bằng ngân sách nhà nước, một bước quan trọng là xác định các cơ hội để thiết lập quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cấp chính quyền khác, vì nhiều Thành phố thông minh được sinh ra từ quan hệ đối tác công tư. Những quan hệ hợp tác này rất tốt từ cả hai khía cạnh công nghệ và khả năng sinh lời.Ngoài ra, một Thành phố thông minh cần được cấu trúc trên một số công nghệ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ, tạo ra một hệ sinh thái thông minh là cần thiết để cung cấp cho người dùng cuối với tất cả các giải pháp, dịch vụ mà không có sự phụ thuộc và rủi ro liên quan đến một nhà cung cấp công nghệ đơn lẻ. Điều này sẽ xác định giá trị thực sự cần thiết cho một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và đảm bảo chất lượng dịch vụ cuối cùng.

Giải pháp Thành phố thông minh là một cơ hội tốt để phát triển công ty mới bằng cách thúc đẩy việc duy trì đổi mới, khả năng cạnh tranh và kinh doanh trong thành phố, khu vực hoặc thậm chí cả quốc gia. Nhiều thành phố trên thế giới đã tạo ra "các phòng thí nghiệm đổi mới" nhằm thu hút sự tham gia của công chúng vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của thành phố và tận dụng các công nghệ hợp tác và mạng xã hội. Một trong những mục tiêu chính của các phòng thí nghiệm này là đưa ra bằng chứng về các mô hình có thể khai thác hiệu quả hơn sức mạnh của sự cộng tác của mọi người, để chẩn đoán những vấn đề cấp bách nhất do chính quyền giải quyết và các giải pháp đề xuất.

Bước 6: Đánh giá kết quả

Học hỏi và tìm ra các giải pháp công nghệ cần đầu tư, đòi hỏi phải đánh giá cẩn thận các dự án được liệt kê trong kế hoạch và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố khác trong nước và trên thế giới. Từ đó, xây dựng các chỉ số để đo lường kết quả, thu nhập đầu tư và sự hài lòng của người dân để đánh giá cẩn thận các sai sót, tránh lặp lại. Theo dõi, đánh giá và cung cấp phản hồi cho quy hoạch và phát triển đô thị là rất quan trọng đối với chu trình phát triển một Thành phố thông minh. Kết quả đo được của mỗi dự án nhỏ, cùng với sự công khai tích cực và sự tham gia của người dân, sẽ tạo động lực cho các dự án trong tương lai. Việc sử dụng các chỉ số và minh bạch thông tin là các yếu tố mạnh mẽ liên quan đến dư luận và các đối tác tham gia. Cần phải chứng tỏ rằng dự án đang làm việc, rằng việc cung cấp các dịch vụ đang cải thiện cuộc sống của người dân, mang lại những thay đổi rõ nét cho sự năng động của thành phố.

Bên trong các cơ quan nhà nước, các dự án của Thành phố thông minh nên được coi là các yếu tố quan trọng để thay đổi quy trình và khuyến khích các nhà quản lý của các cơ quan chính phủ khác nhau. Cần phải chỉ ra rằng mặc dù các trung tâm kiểm soát là bộ não của dự án nhưng nhiều người làm việc gián tiếp trong hoạt động của họ đóng một vai trò quan trọng cho các mục tiêu cần đạt được. Do đó, cần phải cung cấp phản hồi cho các khu vực khác nhau của chính phủ với những bài học kinh nghiệm, với những thành công và thất bại, sử dụng dự án để thúc đẩy quá trình thay đổi và điều chỉnh trong quản lý nhà nước, bằng cách này, một kết quả mong đợi sẽ được đảm bảo.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn