Giải pháp

Proxy là gì ? – Các loại Proxy ?

(KHCN) - Nguyên tắc hoạt động cơ bản của proxy Server là : Proxy server xác định những yêu cầu từ phía client và quyết định đáp ứng hay không đáp ứng, nếu yêu cầu được đáp ứng, proxy server sẽ kết nối tới server thật thay cho client và tiếp tục chuyển tiếp đến những yêu cầu từ client đến server, cũng như đáp ứng những yêu cầu của server đến client.

 Để hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của Proxy Server chúng ta tìm hiểu về phân loại các hệ thống proxy.

1. Giới thiệu Proxy Server

 • Proxy server là một máy chủ đóng vai trò như một trạm trung chuyển giữa người dùng nội bộ và các host bên ngoài.
 • Proxy server bảo vệ và ẩn máy tính đối với mạng bên ngoài
 • Nó tập trung vào port, theo dõi và giám sát lưu lượng vào ra của mỗi port
 • Proxy server cũng có thể được sử dụng cho việc lọc các yêu cầu (request)

· Caching Proxy Server:

o Caching là bảo quản các yêu cầu (request) của client với sự giúp đỡ cùa các nội dung đã được lưu trữ từ các yêu cầu trước đó (previous request). Không có sự liên hệ theo danh nghĩa server.

· Web Proxy:

o Proxy nhắm đến mục tiêu World Wide Web được gọi là Web proxy
o Web proxy Server như là web cache

· Anonymizing Proxy Server:

o Anonymizing Proxy Server cố gắn để ẩn danh khi lướt web

· Hostile Proxy:

o Được sử dụng để nghe trộm trên đường truyền dữ liệu giữa máy client và web

· Intercepting Proxy Server:

o Nó là sự kết hợp proxy server với một gateway
o Thường được sử dụng trong các doanh nghiệp, các quản trị muốn áp đặt các chính sách của policy lên người dùng

· Forced Proxy:
o Là sự kết hợp các chính sách của intercepting và non-intercepting

· Open proxy server:

o Nó là một proxy có thể được sử dụng bởi bất kỳ người dùng Internet

· Split Proxy Server:
o Split proxy là một proxy bổ sung như là 2 chương trình được cài đặt trên 2 máy tính khác nhau

· Reverse Proxy Server:

o Là một proxy server được cài đặt trên các phân vùng của một hoặc nhiều web server
o Một reverse proxy có thể luân chuyển request cho nhiều server cùng lúc.

· Circumventor:
o Circumventor là một phương pháp defeating bloking polices, được triển khai thực hiện bằng các proxy server. Hầu hết các circumventor cũng là các proxy server

· Transparent proxy:

o Transparent proxy là một proxy không sữa đổi request hoặc response ngoài những gì được yêu cầu cho proxy authentication và identification. Nó làm việc trên port 80.

· Non Transparent Proxy:

o Non-Transparent Proxy là một proxy làm thay đổi request hoặc response để cung cấp thêm một vài dịch vụ đến người dùng
o Web request được gửi trực tiếp đến proxy server bất kể nó có nguồn gốc từ đâu.

2. Socks Proxy

 • Sock là một chuẩn IETF (Internet Engineering Task Force)
 • Nó giống như một hệ thống proxy có hỗ trợ các ứng dụng proxy aware
 • Các SOCK package bao gồm hoặc chứa các thành phần sau:
  • 1 SOCK server cho việc xác định hệ điều hành
  • 1 chương trình client như là: FTP, telnet hoặc trình duyệt
  • 1 client thư viện cho các SOCK
 • Các sock proxy server không cho phép các thành phần bên ngoài thu thập thông tin của client đã tạo ra request.

3. Server Proxy miễn phí

 • Các cuộc tấn công sử dụng hàng ngàn proxy server trên thế giới nên khó mà trace được
 • Hàng ngàn proxy server miễn phí có sẵn trên Internet
 • Search với từ khóa “free proxy servers” trên Google
 • Một vài thứ trong đó có thể là một “honeypot” (tạm dịch là Mắt Ong) nhằm bắt quả tang các hacker
 • Sử dụng các proxy server có thể truy ra mask.

Sử dụng Proxies cho các cuộc tấn công

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn