Chiến lược - Chính sách

Tiêu chuẩn xét khen thưởng đơn vị trong hoạt động KH&CN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(KHCN)-Tiêu chuẩn xét khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:
1. Công văn đề nghị xét khen thưởng của cơ quan/đơn vị.

2. Báo cáo thành tích hoạt động KHCN đạt được của cơ quan/ đơn vị.

Tiêu chuẩn xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng như sau:

I. Đối tượng khen thưởng: Tập thể cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có tham gia công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

II. Tiêu chuẩn:

1. Tiêu chuẩn chung:

1.1. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý khoa học và công nghệ.

1.2. Tham mưu hoặc chủ trì đề xuất các cơ chế, chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ của Bộ, ngành, đơn vị.

1.3. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có kết quả tốt hoặc ứng dụng đem lại hiệu quả hoạt động cho ngành, lĩnh vực, cơ quan/ đơn vị.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Về quản lý:

- Ban hành, xây dựng văn bản quản lý, cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng tại đơn vị.

- Tổ chức công tác quản lý, thành lập Hội đồng khoa học thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ của đơn vị.

2.2. Về thành tích trong hoạt động KH &CN:

- Có ít nhất 2 đề tài/dự án cấp Bộ đã được nghiệm thu và công bố trong giai đoạn 2011 - 2015.

- Có ít nhất 01 đề tài cấp Bộ đạt loại Xuất sắc hoặc 01 Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được ban hành, công bố hoặc 01 đề tài cấp Nhà nước đã được nghiệm thu hoặc 02 đề tài tương ứng cấp Bộ đạt xuất sắc sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của Bộ.

- Có ít nhất 01 đề tài/ dự án có tính ứng dụng, được áp dụng vào thực tế hoặc là cơ sở xây dựng văn bản quản lý nhà nước; áp dụng cho công tác quản lý, giảng dạy và hoạt động của ngành, đơn vị.

2.3. Không xem xét khen thưởng đối với các trường hợp sau:

- Có đề tài chậm tiến độ cho đến thời điểm hiện nay chưa nghiệm thu

- Quản lý kinh phí có sai phạm (có Quyết định xử lý vi phạm trong giai đoạn 2011- 2015)./.

 

                                                                                                                                                                                                                         TH

Ý kiến bình luận của bạn đã được gửi!
Bật chế độ gõ tiếng Việt
Bình luận của bạn Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn