Phần cứng

Địa chỉ IP - Client/Server (Máy khách/Chủ) ?

(KHCN) - Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu tổng quát về địa chỉ IP,  đó là cách máy tính truyền thông được với nhau và thế nào là Client/Server (Máy khách/Chủ)


Địa chỉ IP

o   Để máy tính truyền thông được trên mạng mỗi máy tính phải có 1 đia chỉ duy nhất gọi là địa chỉ IP.

o   Địa chỉ IP gồm 32 bít nhị phân, chia làm 4 cụm 8bit gọi là các octet và được biểu diễn dưới dạng số thập phân. VD: 131.108.122.204

o   Địa chỉ IP được phân thành 2 phần: Phần Mạng (Network) và phần Host.

o   Địa chỉ IP chia ra thành các Lớp A,B,C,D,E:

§  Lớp A: 1.H.H.H  -> 126.H.H.H


§  Lớp B: 128.N.H>H  -> 191.N.H.H

§  Lớp C: 192.N.N.H  -> 223.N.N.H

§  Lớp D: 224 -> 239 dùng làm địa chỉ Multicast

§  Lớp E: 240 -> 255 dùng làm thí nghiệm

o   Địa chỉ Subnet Mask

§   Để máy tính phân biệt được đâu là Network và đâu là Host của địa chỉ IP.

§  Lớp địa chỉ SubnetMask:

·         SubnetMask Lớp A: 255.0.0.0

·         SubnetMask Lớp B: 255.255.0.0

·         SubnetMask Lớp C: 255.255.255.0

o   Địa chỉ Private và Public:

§  Private : Chỉ sử dụng trong mạng nội bộ (Mạng Lan), không được định tuyến trên môi trường Internet. Có thể được sử dụng lặp đi lặp lại trong các mạng LAN khác nhau.

§  Dải địa chỉ Private được quy định :

·         Lớp A : 10.H.H.H

·         Lớp B : 172.16.H.H -> 173.31.H.H

·         Lớp C : 192.168.H.H

§  Public : Là địa chỉ IP sử dụng cho các gói tin đi trên môi trường Internet, không sử dụng trong mạng LAN. Địa chỉ Public là duy nhất trên Internet.

 Máy Khách /Chủ (Clients / Servers)


 o   Máy chủ (Server) là máy tính lưu trữ thông tin và chạy các phần mềm chuyên dụng ‘phục vụ’ những máy tính khác trong mạng hoặc trên Internet.VD : Máy chủ lưu trữ Website.


o   Máy khách (client) là máy chạy những phần mềm thông dụng như trình duyệt web, phần mềm kiểm tra thư điện tử, và được kết nối đến máy chủ để lấy thông tin do máy chủ cung cấp.VD: Khi bật trình duyệt web để vào 1Website thì máy đấy gọi là máy khách.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn