Đề tài

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam (KC.01.TN18/11-15)

(KHCN)- Ngày 22/03/2013 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam" (Mã số: KC.01.TN18) do PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kim Lợi

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sử dụng các thông tin trực tuyến thông qua việc ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin và mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool).
- Mục tiêu chi tiết:
+ Xác định vùng có nguy cơ xảy ra lũ, đỉnh lũ thông qua mô hình SWAT.
+ Cung cấp website trực tuyến về tình trạng lũ, hỗ trợ giao diện điện thoại di động.
+ Hỗ trợ cộng đồng nguy cơ bằng tin nhắn SMS.

6. Các sản phẩm chính:
1. Cơ sở dữ liệu và báo cáo phân tích.
2. Bộ bản đồ kỹ thuật số.
3. Hệ thống thu thập dữ liệu khí tượng, thuỷ văn theo thời gian thực.
4. Website cung cấp thông tin trực tuyến.
5. Bộ giải pháp.

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012
8. Đánh giá:
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị đề tài được tiếp tục phát triển để đáp ứng yêu cầu của xã hội.
    Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 84; xếp loại: Xuất sắc.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn