Đề tài

Xây dựng phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh miền Trung (KC.01.TN17/11-15)

(KHCN)- Ngày 21/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Xây dựng phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét các tỉnh miền Trung" (Mã số: KC.01.TN17) do TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tấn Khôi

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng được phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét tại miền Trung (áp dụng điển hình cho Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Ngãi) nhằm cung cấp thông tin trực quan cho công tác dự báo và phòng chống lũ quét của từng địa phương.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá được hiện trạng và nguyên nhân hình thành lũ quét tại hai địa phương điển hình của miền Trung là Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Ngãi. Xác định cụ thể danh mục các khu vực có tiềm năng lũ quét cần nghiên cứu.
+ Phân tích và đánh giá các đặc điểm tự nhiên, các tác động phá hoại môi trường của con người cũng như khả năng ảnh hưởng, mức độ nguy cơ lũ quét, lũ ống tại các địa bàn có tiềm năng lũ quét.
+ Phân tích đánh giá đặc điểm địa hình, địa mạo hình thành lũ lụt, lũ quét, trượt lở, sạt lở tại các vùng có nguy cơ lũ quét cao; sự ảnh hưởng của lớp phủ thổ nhưỡng đến sự hình thành lũ quét, trượt lở, các tác động của thời tiết gây mưa lớn làm xảy ra các tai biến thiên nhiên.
+ Phân tích thiết kế và xây dựng các khối chức năng của hệ thống phần mềm bản đồ số dự báo nguy cơ lũ quét. Triển khai lập trình xây dựng hệ thống phần mềm bản đồ số nguy cơ lũ quét.
+ Xây dựng Website có chức năng cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin bản đồ hỗ trợ dự báo lũ quét cho các tỉnh miền Trung. Ngoài ra Website còn cung cấp thông tin hỗ trợ điều phối các hoạt động cứu trợ cứu nạn, cứu trợ để khắc phục hậu quả mỗi khi thiên tai xảy ra.
+ Triển khai thử nghiệm tại các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của các địa phương và tại các trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung bộ.
+ Đề xuất giải pháp công trình và phi công trình cho các khu vực có nguy cơ lũ quét cao.

6. Các sản phẩm chính:
1. Phần mềm bản đồ số hỗ trợ dự báo nguy cơ lũ quét tại hai tỉnh miền Trung (điển hình là Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).
2. Website triển khai trên mạng hỗ trợ cảnh báo thiên tai.
3. Các giải pháp tổng thể cảnh báo thiên tai.

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 31/01/2012

8. Đánh giá

    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị đề tài xác định rõ mô hình dữ liệu để sau này có thể tiếp tục phát triển tích hợp trong thực tế.
   Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 61; xếp loại: Trung bình.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn