Đề tài

Nghiên cứu xây dựng nền tảng điện toán đám mây phục vụ phát triển các hệ thống thông tin địa lý (GIS) (KC.01.TN12/11-15)

(KHCN)- Ngày 21/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Nghiên cứu xây dựng nền tảng điện toán đám mây phục vụ phát triển các hệ thống thông tin địa lý (GIS)" (Mã số: KC.01.TN12) do ThS. Đặng Quang Vũ - Công ty TNHH Tin học eK làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Đặng Quang Vũ

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Công ty TNHH Tin học eK

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Công ty TNHH Tin học eK

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu tổng quát:
+ Phát triển một nền tảng hệ thống thông tin địa lý đám mây (GIS Cloud Platform), cung cấp các dịch vụ GIS nền và môi trường phục vụ phát triển, triển khai các ứng dụng GIS.
+ Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin địa lý đám mây (GIS Cloud Application), cung cấp các dịch vụ thể hiện, phân tích, chia sẻ và xuất bản bản đồ và dữ liệu không gian trực tuyến.

Mục tiêu cụ thể:
+ Phát triển nền tảng hệ thống thông tin địa lý đám mây bao gồm các thành phần:
• CloudGIS Core : Công nghệ GIS nền
• CloudGIS Server: Tập các dịch vụ mức nền về quản lý dữ liệu, phân tích không gian, bản đồ
• CloudGIS JavaScript API: Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) giữa ứng dụng GIS phát triển trên nền web và CloudGIS Server
+ Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin địa lý đám mây, cung cấp:
• Khung ứng dụng webGIS cho phép tạo các ứng dụng con và cơ chế plugin để phát triển mở rộng các ứng dụng con
• Khung ứng dụng desktopGIS cho phép phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành
• Ứng dụng CloudGIS: là một ứng dụng GIS cơ bản (trên nền desktop và web) với các chức năng: biên tập, phân tích, trình bày bản đồ và dữ liệu không gian.

6. Các sản phẩm chính:
1. Bộ tài liệu phân tích thiết kế hệ thống CloudGIS
2. Công nghệ GIS nền (CloudGIS Core)
3. Thành phần CloudGIS server
4. Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng GIS
5. Giải pháp triển khai GIS đám mây
6. Hệ thống thông tin địa lý đám mây (public cloud) trên địa chỉ CloudGIS.vn

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012

8. Đánh giá
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị đề tài chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng.
    Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 66; xếp loại: Trung bình.
TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn