Đề tài

Xây dựng hệ thống cung cấp video 360 độ trên bản đồ trực tuyến cho một số đường phố chính của Hà Nội (KC.01.TN11/11-15)

(KHCN)-Ngày 21/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Xây dựng hệ thống cung cấp video 360 trên bản đồ trực tuyến cho một số đường phố chính của Hà Nội" (Mã số: KC.01.TN11) do PGS. TS. Nguyễn Hải Châu - Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hải Châu

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Đại học Công nghệ

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Đại học Công nghệ

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, xây dựng hệ thống cung cấp video toàn cảnh với góc nhìn ngang 360 độ kèm bản đồ trực tuyến. Người dùng tương tác với hệ thống qua trình duyệt có kết nối Internet với dữ liệu ban đầu là một số đường phố chính của thủ đô Hà Nội.
- Mục tiêu cụ thể:
• Nghiên cứu tìm hiểu về các hệ thống thu nhận, chuẩn hoá và quản lý video toàn cảnh 360 độ: thiết bị phần cứng, phần mềm, kỹ thuật tạo video toàn cảnh 360 độ và các giải pháp quản lý video với dung lượng lớn.
• Nghiên cứu phương pháp tích hợp thông tin bổ sung dựa theo ngữ cảnh (vị trí, thời gian, thông tin mô tả,...) đồng bộ với các khung hình video.
• Xây dựng giải pháp cung cấp luồng video và hệ thống cung cấp video 360 độ trực tuyến trên Internet.
• Thử nghiệm hệ thống với dữ liệu là một số đường phố chính của thủ đô Hà Nội.

6. Các sản phẩm chính:
1. Báo cáo chuyên đề tìm hiểu về tổng quan các hệ thống video toàn cảnh 360 độ và giải pháp đề xuất của đề tài.
2. Phần mềm kết hợp thiết bị để thu thập dữ liệu video toàn cảnh đường phố cùng thông tin địa lý kèm theo và chuẩn hóa video toàn cảnh 360 độ.
3. Hệ thống cung cấp video toàn cảnh 360 độ trên trình duyệt của người dùng kèm theo thông tin bổ sung ngữ cảnh, có kết hợp bản đồ số.
4. Phần mềm quản trị và giám sát tài nguyên hệ thống
5. Cơ sở dữ liệu video toàn cảnh 360 độ, thông tin vị trí và thông tin bổ sung theo ngữ cảnh tại một số đường phố chính của Hà Nội

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012

8. Đánh giá
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị hình thành các nội dung nghiên cứu tiếp.
    Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 68; xếp loại: Trung bình.


TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn