Đề tài

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống gợi ý quảng cáo trong các dịch vụ chia sẻ hình ảnh trực tuyến (KC.01.TN10/11-15)

(KHCN)-Ngày 29/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống gợi ý quảng cáo trong các dịch vụ chia sẻ hình ảnh trực tuyến" (Mã số: KC.01.TN10) do KS. Nguyễn Khánh Toàn - Công ty Cổ phần Dịch vụ CNTT Naiscorp làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khánh Toàn

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Công ty cổ phần dịch vụ CNTT Naiscorp

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Công ty cổ phần dịch vụ CNTT Naiscorp

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống gợi ý quảng cáo trong các dịch vụ chia sẻ hình ảnh bằng phương pháp phát hiện và nhận dạng các đối tượng trong ảnh.
- Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ xử lý ảnh và phương pháp học trong việc phát hiện, gán nhãn các đối tượng trong ảnh.
- Áp dụng xây dựng hệ thống gợi ý quảng cáo dựa vào các nhãn được gán, sinh các quảng cáo dưới dạng watermark gán vào ảnh dưới dạng text hoặc banner cho các trang Web chia sẻ hình ảnh thế hệ mới.
- Hệ thống phải đáp ứng được lượng truy xuất rất lớn, với hàng trăm triệu lượt truy xuất trong một ngày.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề xây dựng doanh nghiệp KHCN trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông về dịch vụ Marketing online.

6. Các sản phẩm chính:
1. Website thử nghiệm hệ thống gợi ý quảng cáo
2. Module gợi ý quảng cáo trong dịch vụ chia sẻ hình ảnh trực tuyến Upanh
3. 01 Chương trình phần mềm nhận dạng đối tượng/khung cảnh trong ảnh

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012

8. Đánh giá
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị đề tài chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng.
    Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 74; xếp loại: Trung bình.


TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn