Đề tài

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện nhanh và phân loại đối tượng bất thường trên ảnh X–quang lồng ngực thẳng (KC.01.TN09/11-15)

(KHCN)- Ngày 20/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện nhanh và phân loại đối tượng bất thường trên ảnh X quang lồng ngực thẳng" (Mã số: KC.01.TN09) do TS. Ngô Hữu Phúc - Học viện Kỹ thuật Quân sự làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hữu Phúc

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Học viện kỹ thuật quân sự

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Học viện kỹ thuật quân sự

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Phát hiện nhanh và phân loại đối tượng bất thường trên ảnh y tế phục vụ cho chẩn đoán sớm một số dấu hiệu bất thường trên ảnh X–quang lồng ngực thẳng.
- Mục tiêu cụ thể:
1. Nghiên cứu và tìm hiểu về các dạng đặc trưng mô tả đối tượng (hay còn gọi là dấu hiệu bất thường) trên ảnh X–quang lồng ngực thẳng;
2. Nghiên cứu, đề xuất một số phương pháp phát hiện nhanh đối tượng bất thường trên ảnh X–quang lồng ngực thẳng;
3. Nghiên cứu, đề xuất phương pháp phân loại một số dấu hiệu bất thường trên ảnh X– quang lồng ngực thẳng;
4. Xây dựng hệ thống phát hiện nhanh và phân loại đối tượng bất thường trên ảnh X– quang lồng ngực thẳng;
5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong chẩn đoán một số bệnh dựa trên ảnh chụp X–quang lồng ngực thẳng.

6. Các sản phẩm chính:
1. Hệ thống hỗ trợ phát hiện nhanh và phân loại một số đối tượng bất thường trên ảnh Y tế
2. Cơ sở dữ liệu chẩn đoán sớm ung thư phổi
3. Mô hình phân tích đối tượng bất thường, giải pháp thực hiện
4. Quy trình thực nghiệm
5. Báo cáo tổng hợp khoa học kỹ thuật

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012

8. Đánh giá
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị đề tài chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của HĐ.
    Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 69; xếp loại: Trung bình.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn