Đề tài

Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật thị giác máy phục vụ công tác phòng chống cháy nổ (KC.01.TN07/11-15)

(KHCN)- Ngày 20/03/2013, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KH&CN tiềm năng "Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên kỹ thuật thị giác máy phục vụ công tác phòng chống cháy nổ" (Mã số: KC.01.TN07) do TS. Tống Minh Đức - Học viện Kỹ thuật Quân sự làm chủ nhiệm đề tài.

1. Chủ nhiệm đề tài: Tống Minh Đức

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Học viện kỹ thuật quân sự

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Học viện kỹ thuật quân sự

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

5. Mục tiêu thực hiện:

- Mục tiêu tổng quát:
Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình, giải pháp phát hiện và cảnh báo cháy sớm dựa trên hình ảnh thu được từ camera quan sát. Xây dựng thử nghiệm hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy.
- Mục tiêu cụ thể:
Thu thập, phân tích, phân loại và xây dựng bộ dữ liệu video các đám cháy với điều kiện ánh sáng môi trường trong phòng, vật liệu cháy thông thường, dùng làm bộ dữ liệu chuẩn cho công tác nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá.
Đề xuất mô hình phát hiện và cảnh báo cháy sớm với hình ảnh thu được từ camera quan sát trong các điều kiện:
- Camera quan sát trong phòng.
- Vật liệu cháy thông thường.
- Khu vực bảo vệ là hình chóp có góc α = 450, chiều cao 5m.
- Nhiệt độ môi trường làm việc từ 10-40oC
Nghiên cứu phát hiện đám cháy sớm, khi đám cháy mới bắt đầu hình thành khói, mới chỉ xuất hiện những ngọn lửa nhỏ, nhiệt độ và khói chưa lan tỏa tới camera quan sát.
Thử nghiệm hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy theo mô hình đề xuất ở trên.

6. Các sản phẩm chính:
1. Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy.
Trong các điều kiện:
- Camera quan sát trong phòng
- Vùng bảo vệ là hình chóp nón có góc α = 450, có chiều cao 5m.
- Nhiệt độ môi trường làm việc từ 10-40oC
- Vật liệu cháy thông thường
2. Bộ dữ liệu phân loại các video clip về đám cháy.
Phân loại theo các tiêu chí: vật liệu cháy, môi trường ánh sáng, môi trường cháy, hướng gió, khoảng cách quan sát.
3. Mô hình nhận dạng đám cháy.
Chỉ tiêu: kết hợp các đặc trưng lửa, khói, “chuyển động”, không gian, trong điều kiện quan sát trong phòng, vật liệu cháy thông thường.
4. Quy trình thực nghiệm.
Chỉ tiêu:
Nêu rõ các bước về quy trình lắp đặt camera quan sát mục tiêu, khoảng cách đặt camera.
Cài đặt, thiết lập chế độ làm việc cho hệ thống phát hiện đám cháy.

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2012

8. Đánh giá
    Hội đồng nghiệm thu đề nghị Bộ KH&CN xem xét, công nhận kết quả đánh giá đề tài và kiến nghị tiếp tục phát triển nâng cao và đưa vào ứng dụng.
   Kết quả đánh giá: điểm trung bình: 83; xếp loại: Xuất sắc.

TH

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn