Chiến lược - Chính sách

Ban hành quy định về BQL Khu CNC Hòa Lạc

(KHCN) - Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ được áp dụng từ ngày 1/2/2015.

Theo đó, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc là tổ chức trực thuộc Bộ KH&CN, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu CNC Hòa Lạc theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, là đơn vị dự toán cấp 1, là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

BQL có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu CNC; trình Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt các dự án nhóm A sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án ODA và vốn tiếp nhận viện trợ đầu tư phát triển Khu CNC theo quy định của pháp luật; lập kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách hàng năm gửi bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính.

BQL còn có nhiệm vụ về quản lý nguồn vốn và kế hoạch phát triển: quản lý quy hoạch và xây dựng quy hoạch chung sau khi Chính phủ phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhóm B, C tại Khu CNC; áp dụng và quyết định lựa chọn các đơn vị đầu tư thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Về hợp tác và xúc tiến đầu tư, BQL tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong nước và quốc tế để thu hút các nguồn lực đầu tư vào công nghệ cao; xấy dựng và duy trì hợp tác với nước ngoài về KH&CN; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế trong những lĩnh vực liên quan để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Khu CNC; quản lý hoạt động của doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao...

Về quản lý và thúc đẩy hoạt động hoạt động ươm tạo CNC, doanh nghiệp CNC, BQL có quyền quyết định các lĩnh vực công nghệ ươm tạo, đối tượng ươm tạo và hình thức ươm tạo; quyết định các hình thức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, nhóm nghiên cứu tham gia ươm tạo phù hợp với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Về quản lý và thúc đấy hoạt động KH&CN, BQL sẽ phê duyệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiên cứu đề tài, dự án khoa học và ứng dụng tiến bộ KH; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình hỗ trợ, hưởng các chính sách ưu đãi cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới, chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, thương mại hóa sản phẩm tại Khu CNC theo quy định của pháp luật; tổ chức đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư vào Khu CNC…

TH
Ý kiến bình luận của bạn đã được gửi!
Bật chế độ gõ tiếng Việt
Bình luận của bạn Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn