Chiến lược - Chính sách

 • Thí điểm áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt để triển khai dự án khoa học và công nghệ
  Chủ trương tự chủ về KH&CN, nhất là đối với những ngành kinh tế quan trọng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước.
 • Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp
  Từ ngày 1/10 tới, những người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN bắt đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 20% đến 70%
 • Xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ ở Việt Nam
  Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.
 • Đánh giá các tổ chức KH&CN tại Việt Nam
  Đánh giá các tổ chức KH&CN là một nội dung cải cách quan trọng, giúp Nhà nước tăng cường giám sát hiệu quả các hoạt động và nguồn ngân sách cấp cho các đơn vị, đồng thời giúp các đơn vị tự nhìn ra các điểm mạnh/điểm yếu để tự cải thiện mình
 • Phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
  Ngày 04 tháng 07 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1069/QÐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020
 • Ươm tạo doanh nghiệp theo hướng công nghệ cao
  Vườn ươm doanh nghiệp là một tổ chức liên kết giữa Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, chính quyền và các doanh nghiệp khởi sự (hay các nhóm, cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp).
 • Điểm mới trong Nghị địnhsố 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  (KHCN)-Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động KH&CN
 • Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính Phủ
  (KHCN)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/1/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH
 • Báo cáo "Năng lượng gió ở Đức năm 2013"
  Ngày 7/4/2014 Viện Fraunhofer về năng lượng gió và hệ thống kỹ thuật năng lượng (IWES) đã công bố Báo cáo về tình trạng phát triển của năng lượng gió ở Đức năm 2013.
 • Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào điện gió
  Cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện các chương trình điện khí hoá nông thôn, nhu cầu điện ở Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng liên tục, với mức bình quân khoảng 15% mỗi năm, cao hơn khoảng gần 2 lần mức tăng trưởng GDP và vượt xa mức tăng về nguồn cung cấp điện.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn