Nghiên cứu

 • Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên
  (KHCN)-Đề tài "Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên" do TS. NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ chủ nhiệm, viện Địa lý là đơn vị thực hiện.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên
  (KHCN)-Đề tài do Trung tâm Phát triển công nghệ cao thực hiện, với mục tiêu nghiên cứu thiết kế và chế tạo các loại đèn LED nông nghiệp
 • Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2013
  (KHCN)-Đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2013 do PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Liên làm chủ nhiệm đề tài.
 • Quan trắc và Phân tích Môi trường Biển miền Trung năm 2011
  (KHCN)-Đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường Biển miền Trung năm 2011 do TS. Nguyễn Thị Việt Liên làm chủ nhiệm đề tài. Đơn vị thực hiện là Viện Cơ học. Thời gian thực hiện: 2011 - 2011. Tổng kinh phí là 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
 • Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2013
  (KHCN)-Đề tài Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2013 do ThS. Dương Thanh Nghị làm chủ nhiệm.
 • Phương pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu
  (KHCN)-Cơ quan, đơn vị nào sử dụng các ứng dụng dựa trên đám mây đều đang đối mặt với nguy cơ rò rỉ dữ liệu cao.
 • Khái niệm về hệ thống dự phòng
  (KHCN)-Hệ thống dự phòng là khâu không thể thiếu trong an toàn thông tin. Hệ thống dự phòng hết sức quan trọng đối với sự an toàn của hệ thống thông tin của các ngành, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các ngành như ngân hàng, tài chính....
 • Dùng giấy bạc để cải thiện tín hiệu sóng Wifi trong nhà
 • Ứng dụng công nghệ Blockchain
  (KHCN)-Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian do đó được gọi là chuỗi khối (blockchain).
 • Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
  Theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg (ngày 25-10), Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Thông tin website

Chuyên trang Bản tin khoa học công nghệ.
Thực hiện : Phòng Khoa học - Công nghệ, Trung Tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch.
Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc.

Địa chỉ: Ngõ 2 số 20, Vân Hồ, Hoa Lư, Hà Nội;
Tel: 0243 9745845
Email: khoahoccongnghe@cinet.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Liên hệ Tòa soạn